Arbeidsinspectie: Nederland moet minder arbeidsmigranten aantrekken in 2022

Nederland zou minder arbeidsmigranten moeten aantrekken. Dit bericht staat in het jaarverslag van de Arbeidsinspectie. Afgelopen zaterdag werd door het AD bericht gegeven over dit jaarverslag. Inspecteur-generaal Rits de Boer heeft aangegeven dat de Nederlandse overheid “weinig andere keuze” heeft dan het “stabiliseren van de bevolkingsomvang”. Als de bevolking zou groeien zouden bepaalde problemen groter worden. Hierbij kun je denken aan de huisvesting want er is een tekort aan woningen op de woningmarkt. Daarnaast neemt ook de uitstoot van stikstof toe als de bevolking gaat groeien. De belasting voor het klimaat wordt groter en de ongelijkheid tussen mensen neemt toe.

Werkgevers waaronder uitzendbureau hebben over het algemeen veel voordelen bij het in dienst nemen of bemiddelen van arbeidsmigranten. De samenleving zal hiervan echter de kosten moeten betalen. De Arbeidsinspectie is niet de enige organisatie die pleit voor minder inzetten van arbeidsmigranten. Eerder had vakbond FNV in een gesprek met nieuwswebsite NU.nl benoem dat er minder arbeidsmigranten zouden moeten worden ingezet. De vakbond is juist voorstander van hogere lonen en meer vaste contracten. Dan hebben personeelsleden meer zekerheden en hebben bedrijven ook een vast personeelsbestand. Dat zou de tekorten in verschillende sectoren oplossen. Voorzitter Tuur Elzinga geeft aan: “dat geeft uiteindelijk de meeste zekerheid, zodat werknemers blijven en niet uitstromen”.