Airbus heeft contracten met Franse en Spaanse overheid aangepast in juli 2020

Vliegtuigproducent Airbus heeft aanpassingen gedaan in contracten met de Franse en Spaanse overheid. Door deze aanpassingen hoopt de vliegtuigproducent een einde te maken aan de jarenlange ruzie met de VS. Volgens de VS zou Airbus subsidies krijgen van Europese overheden. De Amerikaanse regering vond dit een vorm van oneerlijke concurrentie. Om die reden heeft de Amerikaanse regering besloten om heffingen door te voeren.

Deze heffingen zijn ongunstig voor de economie maar ook voor de politieke verstandhouding met Amerika. Daarom zijn er aanpassingen gedaan in de contracten met de genoemde landen door Airbus. Zo kan elke schijn van oneerlijke concurrentie worden weggenomen. In een reactie gaf vliegtuigbouwer Airbus vrijdag 24 juli 2020 aan dat aanpassingen zijn gedaan in contracten die te maken hebben met de bouw van de A350. Volgens het Franse bedrijf is de beslissing om nu een einde te maken aan een jaren lange strijd gekoppeld aan de coronacrisis. “Na zestien jaar procesvoering bij de WTO is dit de laatste stap om het langlopende conflict te beëindigen en elke rechtvaardiging voor tarieven vanuit de VS weg te nemen”, zegt Airbus.

Doordat de contracten zijn aangepast zijn de heffingen die zijn opgelegd door de United States Trade Representative (USTR) niet meer te rechtvaardigen. De heffingen hebben een grote invloed gehad. Er zijn verschillende sectoren waarin de heffingen doorwerken waaronder de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast zorgen de heffingen dat de handel, die door de coronacrisis al moeizaam verloopt, nog extra lastig is.