Aantal werknemersbanen gestegen in eerste kwartaal 2019

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal weknemersbanen in Nederland gestegen aan het begin van 2019. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal banen in Nederland toe met 2,5 procent. Doordat het aantal banen toenam is ook het aantal gewerkte uren in Nederland toegenomen. De inkomsten van werknemers gingen daardoor ook omhoog. In totaal zouden werknemers volgens het CBS in het eerste kwartaal 1,8 procent meer beloning hebben ontvangen dan een jaar eerder. Het aantal gewerkte uren nam toe met 1,6 procent.

Verder namen ook de betaalde belastingen en sociale premies toe volgens het statistiekbureau. Door deze ontwikkelingen steeg ook het besteedbaar inkomen van Nederlanders. Dat betekent dat er ook meer geld uitgegeven kan worden in 2019. Volgens het CBS gingen de consumptieve bestedingen met 0,7 procent omhoog ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dat is goed voor de economie. Niet al het geld dat extra werd verdiend werd ook daadwerkelijk besteed. Een groot deel van het geld werd weggelegd op spaarrekeningen. De spaartegoeden en deposito’s groeiden met 7,4 miljard euro volgens het CBS terwijl dit in 2018 nog 1,8 miljard euro was.