Aantal hypotheekaanvragen onder starters aanzienlijk gestegen in februari 2024

Het aantal hypotheekaanvragen dat werd gedaan door starters op de huizenmarkt lag in de maand februari op het hoogste niveau sinds het begin van 2020. Dit bericht werd bekend gemaakt op de laatste dag van februari door financieel intermediair De Hypotheekshop. De laatste piek in het aantal hypotheekaanvragen onder starters vond plaats in maart 2020. De uitbraak van de coronacrisis zorgde voor veel dynamiek op de woningmarkt. Zo nam het aantal aanvragen voor een hypotheek onder starters aanzienlijk toe. Er ontstond daadwerkelijk een piek onder deze specifieke groep op de woningmarkt. Echter ging het al snel minder goed met starters op de woningmarkt. Doordat de woningprijzen sterk waren gestegen konden maar weinig starters een woning kopen. De overheid probeerde verschillende maatregelen door te voeren om de positie van starters te verbeteren. Toch zorgde het beperkte aanbod en de hoge prijzen er voor dat de positie van starters heel lastig werd.

Starters op de woningmarkt

Aan het begin van 2024 lijkt er een opleving te ontstaan in het aantal hypotheekaanvragen onder starters. Het aantal hypotheekaanvragen onder deze doelgroep lag in de maand februari zelfs dertig procent hoger ten opzichte van dezelfde maand in 2023. Bovendien is er een duidelijke trend merkbaar. De aanvragen voor hypotheken vinden steeds vaker plaats buiten de grote steden. Starters lijken zich vaker te vestigen in kleine gemeenten in Nederland. Daarnaast zijn regio’s buiten de Randstad ook populair onder starters. Volgens De Hypotheekshop heeft de toename in het aantal hypotheekaanvragen onder starters ook te maken met de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek maken duidelijk dat er steeds meer mensen zijn in de leeftijdsgroep van 20 tot en met 35 jaar. Door stijgende inkomens in deze groepen en een terugloop in het aantal beleggers op de woningmarkt nemen de kansen voor starters steeds verder toe. Dat er daadwerkelijk meer woningen worden gekocht door starters blijkt ook uit de toename in het aantal hypotheekaanvragen onder starters op de woningmarkt.