Aanloop naar Prinsjesdag 2019: zzp’ers krijgen minder belastingvoordeel

De overheid heeft zich gebogen over het vraagstuk met betrekking tot zelfstandigen zonder personeel en de belasting die deze grote groep ondernemers zou moeten betalen. Zelfstandigen zonder personeel, oftewel de zzp’ers, kunnen in Nederland rekenen op belastingvoordeel doormiddel van de zogenaamde zelfstandigenaftrek.

Het is duidelijk geworden dat de overheid deze zelfstandigenaftrek de komende tijd wil verlagen. Dit gebeurd in verschillende stappen. In 2019 kunnen zelfstandigen nog maximaal 7280 euro van hun winst aftrekken. Dat betekent dat zzp’ers dan minder belasting hoeven te betalen. Deze aftrek wordt echter verlaagd en zal uiteindelijk maximaal 5000 euro worden. De overheid wil met deze maatregel er voor zorgen dat zzp’ers minder aantrekkelijk worden op de arbeidsmarkt en minder kunnen concurreren met werknemers met een contract. Het is duidelijk dat de overheid de arbeidsmarkt meer in balans wil brengen door flexwerk zwaarder te belasten en de werkgevers wil aansporen om meer vaste contracten te verstrekken.