Wat zijn alkalimetalen en welke eigenschappen hebben deze elementen?

Alkalimetalen zijn elementen die zijn beschreven in de eerste groep elementen van het periodiek systeem der elementen. Alkalimetalen behoren gezamenlijk tot één groep omdat deze elementen overeenkomstige eigenschappen hebben. De elektronenconfiguratie van alkalimetalen is [X]ns1. Hierbij staat de X voor een edelgas. Deze elektronenconfiguratie houdt in dat alkalimetalen in de buitenste elektronenschil slechts één elektron in de s-orbitaal hebben. Hierdoor hebben deze metalen een lage ionisatie-energie. Deze lage ionisatie-energie zorgt er voor dat ze eenvoudig eenwaardig positieve ionen kunnen vormen waarmee ze in de edelgasconfiguratie kunnen komen.

Eigenschappen van alkalimetalen
Alkalimetalen zijn zeer onedele metalen en hebben een hoge reactiviteit met zuurstof. Daarom moeten ze onder olie worden bewaard of op een andere manier worden afgesloten van lucht. Het zijn uitstekende reductoren. Daarnaast vormen alkalimetalen gemakkelijk zouten met halogenen. Verder gaan ze gemakkelijk reacties aan met elektronegatieve elementen. Voorbeelden van elektronegatieve elementen waarmee gemakkelijk reacties kunnen aangegaan zijn jodium en zuurstof. Alkalimetalen zijn goede elektrische geleiders,  daarnaast zijn het ook uitstekende thermische geleiders.

Welke elementen behoren tot de alkalimetalen?
Er zijn verschillende elementen die de hiervoor genoemde eigenschappen hebben. Hieronder zijn de elementen genoemd die tot de alkalimetalen behoren. Daarbij is het symbool genoemd en het atoomnummer.

  • Lithium, symbool Li en atoomnummer 3.
  • Natrium, symbool Na en atoomnummer 11.
  • Kalium, symbool K en atoomnummer 19.
  • Rubidium, symbool Rb en atoomnummer 37.
  • Cesium ook wel caesium, symbool Cs en atoomnummer 55.
  • Francium, symbool Fr en  atoomnummer 87.