Wat zijn aardalkalimetalen en welke elementen vallen onder deze groep metalen?

Aardalkalimetalen is een groep elementen. Deze metalen zijn weergegeven in een tabel met scheikundige elementen. Deze tabel wordt ook wel het ‘periodiek systeem der elementen’ genoemd.  Aardalkalimetalen zijn geplaatst in de tweede chemische reeks van dit periodieke systeem en behoren tot een specifieke groep metalen omdat ze bepaalde overeenkomsten met elkaar hebben. De elektronenconfiguratie van metalen uit deze groep is [X]ns2. Hierbij staat de aanduiding [X] voor een edelgas. In de buitenste s-subschil zitten twee elektronen die het stoom gemakkelijk kunnen verlaten. Hierdoor vormen de aardalkalimetalen tweewaardige kationen. Elementen die behoren tot de aardalkalimetalen zijn onedele metalen en de oxiden in deze groep zijn basisch.

Welke elementen behoren tot de aardalkalimetalen?
Er zijn verschillende aardalkalimetalen. Hieronder is een overzicht geplaatst met de verschillende metalen of elementen die tot deze groep in het periodiek systeem der elementen behoort. Daarbij is het symbool aangegeven en het atoomnummer.

  • Beryllium, symbool Be en atoomnummer 4.
  • Magnesium, symbool Mg en atoomnummer 12.
  • Calcium, symbool Ca en atoomnummer 20.
  • Strontium, symbool Sr en atoomnummer 38.
  • Barium, symbool Ba en atoomnummer 56.
  • Radium, symbool Ra en atoomnummer 88.