Wat is software?

Software is een verzamelnaam voor alle computerprogramma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem functioneert. Het gaat hierbij om het niet tastbare gedeelte van een informatiesysteem. Software kan worden onderverdeeld in:

  • computerprogramma’s
  • applicaties
  • besturingssystemen

Software kan worden geïnstalleerd op hardware die daarvoor bestemd is. Wat voor soort software geïnstalleerd wordt is dus afhankelijk van de toepassing, de hardware en de wensen en mogelijkheden van de gebruiker(s).

Computerprogramma’s

De computerprogramma’s kunnen er voor zorgen dat de computer of het systeem bewerkingen kan uitvoeren. Hoewel software zelf niet tastbaar is zijn de effecten van software wel waarneembaar op bijvoorbeeld een beeldscherm. Zo kun je een computerprogramma installeren op een computer. Het daadwerkelijke programma kun je zelf niet vastpakken maar je kunt het programma wel gebruiken omdat je op je scherm de weergave van het programma ziet. Dat is ook het geval met applicaties.

Applicaties

Een applicatie is een programma dat gebruikt kan worden voor een speciale taak. Zo kan een gebruiker (mens) een applicatie gebruiken om werkzaamheden achter de computer uit te voeren. Er zijn door de jaren heen verschillende applicaties ontwikkeld. Zo zijn er applicaties die kunnen worden gebruikt voor het verwerken van teksten of het maken van berekeningen. Daarnaast zijn er database programma’s die kunnen worden gebruikt. Tekenprogramma’s, fotobewerkingsprogramma’s en webbrowsers vallen ook onder de applicaties. Er zijn ICT-ers die gespecialiseerd zijn in applicaties zoals een applicatiebeheerder.

Besturingssystemen

Besturingssystemen wordt ook wel een ‘OS’ genoemd dit is een afkorting van het Engelse ‘Operating System’. Dat maakt duidelijk waar een besturingssysteem in de kern voor bedoelt is namelijk het opereren oftewel bedienen van de computer. Besturingssystemen zijn programma’s die in het geheugen van de computer geladen worden en de hardware aansturen zodra de computer wordt opgestart. De besturingssystemen zorgen er voor dat de computergebruiker de softwareprogramma’s maar ook de hardware goed kan benutten. Voorbeelden van besturingssystemen zijn: Microsoft Windows, Unix, Apple macOS, Apple iOS, Linux en Android.