Opleiden in de techniek moet meer aandacht krijgen vanaf oktober 2023

Er is een enorm tekort aan technisch personeel in Nederland. Dit tekort zal de komende tijd alleen maar verder oplopen. De vergrijzing zorgt er voor dat er steeds minder mensen werken in de techniek. Daarnaast liggen er ook zeer ambitieuze projecten klaar. Er moeten honderdduizenden woningen worden gebouwd in Nederland en er moeten ook enorm veel woningen en andere gebouwen worden verduurzaamd. Aardgasgestookte installaties moeten worden vervangen door warmtepompen en mogelijk ook door waterstofketels. Daarnaast zijn er nog investeringen nodig in het energienet wat steeds meer overbelast raakt door de enorme hoeveelheid duurzame stroom dat wordt opgewekt door zonnepanelen en windturbines. De vraag is echter hoe kan al dit werk de komende jaren worden uitgevoerd? Wie gaat al dit werk oppakken?

De werknemers in de techniek hebben het nu al enorm druk. De werkdruk is groot en de kans op uitval wordt daardoor alleen maar groter. De enige oplossing die men kan bedenken is het vergroten van de instroom van technische krachten. Daarom moet er vanaf oktober 2023 meer aandacht worden besteed aan het opleiden van technisch personeel. Opleidingen in de techniek moeten gepromoot worden en leerlingen die op een technische school zitten moeten zo goed mogelijk begeleid worden in hun leerproces. Dat moet er voor zorgen dat leerlingen die kiezen voor een technische opleiding deze ook daadwerkelijk afmaken. Zo is de kans op een grotere instroom van nieuwe vakkrachten het grootst.