Wat is HVAC en waarvoor dienen HVAC-installaties?

HVAC-installaties worden in woningen en utiliteit toegepast voor de beheersing van het klimaat in het gebouw. HVAC is een afkorting die bestaat uit de Engelse woorden Heating, Ventilation en Air Conditioning. Deze afkorting maakt duidelijk welke deelgebieden van het klimaat doormiddel va een HVAC-installatie kunnen worden geregeld namelijk:

  • Heating. Dit is de verwarming van een gebouw en alle installaties die daaraan verbonden zijn.
  • Ventilation. Dit zijn de ventilatie die aanwezig zijn in een gebouw. Een ventilatiesysteem zorgt er voor dat er voldoende frisse lucht het gebouw inkomt.
  • Air conditioning. De airconditioning zorgt voor het verkoelen van de lucht in het gebouw wanneer dat nodig is. Airconditioning is hoofdzakelijk nodig in de zomer.

Een HVAC-installatie wordt gebruikt om het comfort van de bewoners van een woning te verbeteren of te regelen. Daarnaast worden HVAC-installaties ook in de utiliteit toegepast om het leefklimaat van de gebruikers of aanwezigen in het gebouw te regelen. Uiteraard verbruiken installaties energie. HVAC-installaties zijn zo ontworpen dat zoveel mogelijk energie bespaard wordt. Dit heeft in belangrijke mate te maken met het afstemmen van de verwarmingssystemen op de ventilatiesystemen van een gebouw. Hiervoor worden ook wel luchtbehandelingskasten gebruikt. In de volgende alinea is beschreven wat luchtbehandelingskasten zijn en waarvoor ze worden gebruikt.

Wat zijn luchtbehandelingskasten LBK?
In utiliteit zoals ziekenhuizen, scholen, kantoren en grote bedrijfspanden wordt tegenwoordig veel gebruik gemaakt van luchtbehandelingssystemen. Deze systemen worden ook wel toegepast is moderne grote woningen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van luchtbehandelingskasten. Deze systemen worden ook wel afgekort met LBK. Een luchtbehandelingskast is een afgesloten ruimte. Hierin zijn verschillende ventilatoren geplaatst. Deze ventilatoren zuigen buitenlucht aan en brengen deze lucht het gebouw in. De lucht krijgt in een LBK een behandeling, waarbij de lucht eerst wordt gefilterd en daarna wordt geconditioneerd.

Wat is geconditioneerde lucht?
Geconditioneerde lucht houdt in dat de lucht is gekoeld of verwarmd en voorzien is van de juiste vochtigheidsgraad. Deze bewerkingen vinden plaats in de LBK. Nadat de lucht geconditioneerd is wordt deze verspreid door het hele pand. Dit gebeurd door een kanalensysteem. In de verschillende ruimtes, die worden voorzien van geconditioneerde lucht, zijn ook roosters of andere openingen aanwezig om de reeds aanwezige lucht af te zuigen en via kanalen naar buiten te transporteren. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van ventilatoren om voldoende zuigkracht te realiseren. Het is belangrijk dat er in ruimtes voldoende lucht wordt afgezogen omdat anders overdruk ontstaat.

LBK is een klimaatbeheersingssysteem
Een luchtbehandelingskast is een systeem waarmee het klimaat van een gebouw kan worden geregeld door het behandelen van de lucht. Een LBK is daardoor een klimaatbeheersingssysteem. Aan het systeem is elektronica verbonden. Op een paneel kan de gewenste temperatuur worden aangegeven.  Wanneer dit systeem goed is ingeregeld stroomt er continue frisse lucht in het pand met de gewenste temperatuur. Door het gebruik van een LBK hoeven ramen en deuren in een pand niet meer geopend te worden om extra frisse lucht in het gebouw te krijgen. Hierdoor draagt een LBK bij aan de energiezuinigheid van een gebouw. Daarnaast maken veel luchtbehandelingskasten gebruikt van energieterugwinning waardoor het energieverbruik nog verder wordt gereduceerd.

Meet- en regeltechniek
Voor de gebruikers van een luchtbehandelingskast lijkt de werking ervan misschien eenvoudig. Men geeft de gewenste temperatuur en luchtvochtigheid aan op een paneel en het systeem doet de rest. Dit is echter geen eenvoudige techniek. Er wordt gebruik gemaakt van meetapparatuur om de temperatuur en de vochtigheid te meten. Deze meetapparatuur is gekoppeld aan het systeem waarmee de temperatuur wordt ingeregeld. Dit wordt ook wel de regeltechniek genoemd. Hiermee wordt de temperatuur en de vochtigheid ingeregeld. Meet- en regeltechniek is zeer nauwkeurige techniek. Het bestaat uit elektronica, elektrotechniek en software waarmee gemeten kan worden en tevens installaties aangestuurd kunnen worden. Niet alleen bij HVAC-installaties wordt gebruik gemaakt van meet- en regeltechniek. Deze techniek komt ook in andere technische situaties voor zoals de petrochemie. Hierbij wordt naast temperatuur ook onder andere druk in de installatie gemeten. Daarbij is de aandacht niet gericht op een behaaglijke woonomgeving, de veiligheid staat in de petrochemische sector voorop. De druk in de leidingen is daarbij één belangrijk aspect.