Wat is een servo, servomotor of servomechanisme?

Een servomotor of een servomechanisme wordt ook wel afgekort met de benaming servo, dit is een apparaat dat wordt gebruikt om automatisch een mechanisch systeem te regelen zonder dat er sprake is van een directe mechanische verbinding. Het woord servo is ontleent van het Latijnse woord Servus, dat in het Nederlands vertaald kan worden met ‘dienaar’ of ‘slaaf’. Een servomotor is een soort elektromotor.

Kenmerken van een servomechanisme
Een servosysteem wordt ook wel een zogenaamd closed-loop systeem genoemd. Dit houdt in dat de gegevens die afkomstig zijn van de actie van de servo weer worden teruggekoppeld naar de besturing van de servo. Een servomechanisme maakt gebruikt gebruik van een concept van de tegenkoppeling uit de regeltechniek. De output van het mechanisme is een functie  van het verschil tussen de gewenste en de gemeten stand van het mechanisch systeem. Dit gebeurd op een dusdanige wijze dat een fout wordt tegengewerkt. Hierdoor ontstaat een hoge mate van nauwkeurigheid.

Het setpoint is het instelpunt en bepaald wat de servo precies moet doen. Dit setpoint in het servosysteem veranderd voortdurend. Servo’s kunnen tot op de graad nauwkeurig worden ingesteld. Dit is echter wel afhankelijk van de kwaliteit van de servomotor die gebruikt wordt.

Een servomotor heeft een zeer groot snelheidsbereik zowel rechtsom als linksom draaiend. Deze snelheid kan nauwkeurig wordt ingesteld evenals het koppel. Het koppelbereik is ook groot in beide draairichtingen van de servomotor. Het piekkoppel van een servomotor is zeer hoog. Dit koppel heeft een servomotor nodig om op de gewenste snelheid te komen. Ten opzichte van gewone elektromotoren kunnen servomotoren zeer snel op de gewenste snelheid worden gebracht.