Wat is rolnaadlassen en waarvoor wordt dit lasproces gebruikt?

Bij rolnaadlassen worden de twee platen die aan elkaar verbonden moeten worden tussen twee koperen rollen gebracht. Deze twee koperen rollen vormen de elektrodes. Tussen de twee elektrodes loopt een hoge stroom. Het is belangrijk dat er zo weinig mogelijk weerstand wordt geboden door elektrodes tegen de laststroom die er doorheen wordt geleid. Daarnaast moeten de rollen die de elektrodes vormen sterk genoeg zijn. De combinatie van een goed geleidend vermogen en toch een goede stevigheid kan worden geboden door koper-chroom legeringen. Daarom worden de rollen die voor dit lasproces gebruikt worden van deze legeringen gemaakt.

Hoe wordt rolnaadlassen gedaan?
Tijdens het rolnaadlassen worden de platen die aan elkaar verbonden moeten worden tussen de rollen van het rolnaadlastoestel geleid. De rollen worden aangedreven met een bepaalde snelheid. De snelheid van de rollen kan zeer precies worden ingesteld zodat de lasverbinding goed gemaakt kan worden. Tijdens het rolnaadlassen drukken de rollen stevig op de platen. Terwijl de platen tussen de rollen worden gebracht wordt er een pulserende stroom gebruikt om een lasverbinding te maken.

Rolnaadlassen is over het algemeen bestemd voor ondoordringbare metaalplaatnaden en overlappende werkstukken. In feite is rolnaadlassen een variant op het puntlassen. Tijdens het rollen van de elektrodewielen over de metalen platen worden meerdere (punt)lassen achter elkaar gemaakt. Dit gebeurd met een regelmatige afstand. Hierdoor ontstaat een soort stippellijn tijdens het lassen. Daarnaast kunnen ook overlappende lassen worden gemaakt wanneer men gebruik maakt van een hoge pulsfrequentie en lage transportsnelheid tussen de elektrodewielen.

Overlappende lassen worden onder andere gebruikt voor  het maken van een vloeistofdichte lasnaad. Een vloeistofdichte lasnaad kan worden gebruikt voor brandstoftanks van voertuigen. Rolnaadlassen kan voor verschillende producten worden gebruikt omdat er verschillende lasvormen kunnen worden ingesteld. Hierbij kan de draaisnelheid van de rollen worden aangepast en kan het aantal laspunten ook worden afgestemd op het gewenste product. Rolnaadlassen wordt ook gebruik bij de productie van staal en wordt daarnaast toegepast in de radiatorindustrie.