Wat is een schuko stekker of contactstop?

Schuko is verkorting van het Duitse woord Schutz-Kontakt, dit woord kan in het Nederlands worden vertaald met het woord beschermcontact. De Schuko of Schutz Kontakt is een systeem dat in Europa veel wordt gebruikt als stopcontact oftewel stekkers en contactdozen. Dit worden ook wel stopcontacten genoemd maar zijn in feite contactstoppen en contactdozen.

Benamingen voor een Schuko
De Schuko is internationaal ook wel bekend als het Type F of. Daarnaast wordt de Schuko in het CEE-systeem aangeduid als CEE 7/4. Er zijn verschillende andere stekkersystemen die gezamenlijk met de Schuko gebruikt kunnen worden zoals het type stekker dat bekend is onder het Franse Type E. Machines die doormiddel van schukostekkers aangesloten kunnen worden op een Schutz Kontact behoren tot de elektrische veiligheidsklasse I.

Vormgeving van een Schuko
De Schuko contactstop bevat aan het uiteinde twee ronde pennen die een doorsnede hebben van 4,8 mm en een lengte van 19 mm. De hart-tot-hartafstand van deze twee pennen is eveneens 19 mm. De twee pennen van de Schuko contactstop zijn voor de fase en de nul. Daarnaast is er ook een derde contactpunt. Dit zijn twee metalen lipjes die in de rand van de ronde schuko contactstop zijn verzonken. Deze twee lipjes zijn in de contactdoos gekoppeld aan een aardedraad indien men gebruik maakt van een geaard stopcontact. Een geaarde contactdoos wordt ook wel veiligheidscontact, aardcontact of randcontract genoemd.

De contactdoos waarin de geaarde stekker wordt geplaatst moet ook geaard zijn. Dit houdt in dat er een aardedraad naar deze contactdoos moet zijn getrokken en zijn aangesloten op 2 metalen verende klemmetjes. Deze klemmetjes maken contact met de metalen lipjes die in de rand van de schuko contactstop zijn aangebracht. Als men de schuko contactstop in het geaarde contact steekt dan zullen eerst de lipjes en de klemmetjes met elkaar contact maken voordat de metalen pennen in het contact verbinding maken met het lichtnet of elektriciteitsnet.