Wat is een Europese Installatiebus of EIB?

EIB is een afkorting die voluit geschreven wordt als: European Installation Bus oftewel Europese Installatiebus. Dit is een Europees gecertificeerd type databus. De EIB wordt gebruikt voor het transporteren van digitale gegevens. Deze digitale gegevens leveren de input voor gebouwinstallaties. Een gebouwinstallatie zoals een gebouwbeheersysteem is een systeem dat bestaat uit hardware en softwarecomponenten.

Een gebouwinstallatie is geprogrammeerd en kan worden ingesteld en afgestemd op de wensen van de bewoners of gebruikers van het gebouw. Gebouwbeheersystemen kunnen zowel in utiliteit als in woningen aanwezig zijn. In woningen spreekt men ook vaak van domotica.

Voordeel van gestandaardiseerde EIB
Door gestandaardiseerde systemen toe te passen kunnen verschillende componenten van uiteenlopende fabrikanten worden gebruikt in een systeem. Het samenstellen of configureren van systemen wordt daardoor eenvoudiger.

EIB-deelnemers
De verschillende EIB-deelnemers kunnen worden onderscheiden in sensoren en actuatoren. De sensoren zijn de onderdelen van een systeem die natuurkundige grootheden kunnen meten. De actuatoren kunnen vervolgens een bewerking uitvoeren op de omgeving. Tussen de sensor en de actuator zit een regelaar die voor de juiste afstemming van signalen zorgt.

KNX-standaard
De EIB of Europese installatiebus is samengevoegd met twee andere standaarden. Dit zijn de BatiBUS en European Home Systems Protocol (EHS). Deze zijn opgevolgd door de KNX-standaard.