Europese autobranche vind Europese importtarieven op staal ongewenst

De autobranche in Europa is niet ontevreden over de Europese importheffingen op staal. In Europa zijn sinds kort invoertarieven van kracht op staal. Deze invoertarieven of importtarieven zijn woensdag 18 juli 2018 door de Europese Commissie goedgekeurd. Het gaat om voorlopige tegenmaatregelen op Amerikaanse invoertarieven. Amerika heeft kort geleden importheffingen ingevoerd op Europees staal. De ingevoerde importheffingen van Europa zijn hier een reactie op.

Importtarieven op staal
Door de importheffingen op niet-Europees staal wordt staal als grondstof veel duurder voor de meeste Europese staalproducenten. Volgens autobranchevereniging ACEA zal de Europese heffing nadelig zijn voor de Europese automakers. De Europese Unie heeft importheffingen van 25 procent ingevoerd op verschillende producten. De importtarieven zijn van toepassing op al het extra staal dat Europa wordt binnen gevoerd.

Extra maatregelen
De heffingen vallen boven op de gemiddelde staalinvoer van de afgelopen drie jaar. De importheffingen zijn gebaseerd op ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. Op dit moment zijn de maatregelen nog voorlopig ingevoerd. De komende maanden kunnen bedrijven en landen de maatregelen evalueren. Aan het begin van 2019 zullen de definitieve regels worden vastgesteld en van kracht gaan.

Concurrentiepositie
Veel autoproducenten zijn bezorgd over hun concurrentiepositie. Door hogere importtarieven en andere maatregelen zullen volgens ACEA hogere productiekosten ontstaan en dat zorgt voor prijsstijgingen in de autobranche. Bovendien neemt de vraag naar staal in de sector toe. Europese staalproducenten leveren en produceren te weinig staal om hun eigen Europese markt te voorzien van voldoende metaal.