Wat is asbest en welke soorten asbestvezels zijn er?

Asbest is een product uit de natuur. Het is een verzamelnaam voor verschillende mineralen die in de natuur voorkomen. Deze mineralen of silicaten zijn samengesteld uit een grote hoeveelheid kleine vezels. De vezels waaruit asbest bestaat zijn zo klein dat ze alleen onder een microscoop kunnen worden waargenomen, met het ‘blote oog’ kunnen ze niet worden gezien.  Asbest is een delfstof, dit houdt in dat deze stof uit de aarde of aardkorst kan worden gedolven. Dit gebeurd onder andere in Rusland, Canada en Zuid-Amerika. De Russische stad Asbest en de Canadese stad Asbestos zijn vernoemd naar de verzamelnaam asbest.

Verschillende soorten asbestvezels
Asbest kan in verschillende categorieën worden ingedeeld. De vezels waaruit asbest bestaat worden in twee hoofdgroepen ingedeeld.

  • De eerste categorie is de categorie van de serpentijnachtige of spiraalvormige asbestvezels. Hieronder valt onder andere chrysotiel. Dit wordt ook wel wit asbest genoemd.
  • Daarnaast zijn er de rechte asbestvezels. Deze rechte asbestvezels worden ook wel amfiboolachtige vezels genoemd. Hieronder vallen verschillende soorten asbest zoals amosiet, dit wordt ook wel bruin asbest genoemd. Ook crocidoliet dat blauw asbest wordt genoemd valt onder de rechte asbestvezels. Verder hoort anthophylliet, oftewel geel asbest ook tot deze groep. Tremoliet/ grijs asbest en actinoliet/ groen asbest zijn ook voorbeelden van asbestsoorten die tot de rechte asbestvezels behoren.

Het is moeilijk om asbest in te delen wanneer het eenmaal in een product is verwerkt. Als asbest nog in een ruwe staat is kan met het nog op basis van de uiterlijke kenmerken indelen. Als het asbest eenmaal is verwerkt in een product kan men alleen maar doormiddel van laboratoriumonderzoek analyseren met wat voor soort asbest men te maken heeft.