Tesla stopt in 2020 tijdelijk de bouw van een gigafabriek in Duitsland

Autoproducent Tesla is genoodzaakt om de bouw van haar gigafabriek in Duitsland tijdelijk te stoppen. De reden van deze tijdelijke bouwonderbreking is de aanwezigheid van zeldzame reptielen. Voor de bouw van de fabriek moeten vele bomen worden gekapt. Rondom deze bomen zouden echter een aantal exemplaren van de coronella austriaca (gladde slang) aanwezig zijn. Deze zeldzame slangen zouden bezig zijn met de winterslaap. Door de bouw van de gigafabriek zouden de dieren in hun winterslaap worden gestoord.

Voor- en tegenstanders van de bouw van de fabriek

De lokale overheden hebben mede op verzoek van milieuorganisaties aangegeven dat de bouw van de fabriek tijdelijk moet worden stopgezet. De bouw van de grote autofabriek wordt met gemengde gevoelens gadegeslagen door de lokale bevolking. Zo zijn er mensen die positief over de bouw zijn in verband met de werkgelegenheid. Daarnaast zijn er ook mensen en organisaties die bezorgd zijn. Met name het kappen van het bos zorgt voor weerstand. Er verdwijnt een hoop natuur en mogelijk ook bedreigde diersoorten. Verder zijn inwoners bang dat de nieuwe fabriek te veel drinkwater zal gaan verbruiken. Tesla heeft al aangegeven dat het waterverbruik zal worden teruggedrongen.