Regio’s waar koopwoningen het hardst zijn gestegen sinds 2023

De woningmarkt is sinds het dieptepunt in 2013 behoorlijk gestegen. De sterkste stijging in woningprijzen vond plaats in Haarlem, de Zaanstreek en de regio Amsterdam. In een periode van bijna tien jaar zijn de woningprijzen in die regio’s soms wel toegenomen met 130 procent. Dit is naar voren gekomen uit cijfers die bekend zijn gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS zijn de woningprijzen in grote delen van Zeeland slechts ongeveer 70 procent gestegen. De zomer van 2013 toonde een dieptepunt op het gebied van woningprijzen. Dit kwam door de financiële crisis die toen plaats had gevonden. Deze crisis had veel te maken met een woningmarktcrisis ten gevolge van een huizenbubbel. De huizenbubbel of de woningmarktbubbel heeft een enorm effect gehad op de woningmarkt. Na 2013 krabbelde de woningmarkt weer overeind.

Woningprijzen in Nederlands regio’s

De woningprijzen stegen zeer sterk. Uiteindelijk kwamen de prijzen van koopwoningen zelfs hoger te liggen dan in de periode vlak voor de woningmarktcrisis. Toch zijn er grote verschillen in de regio’s als men kijkt naar de woningmarkt. Zo zijn de prijzen van woningen in de regio’s Zeeland en Noord-Limburg het minst sterk gestegen. Al ging het in die regio’s nog altijd om een plus van 70 procent. De woningmarkt is echter nu niet meer op een hoogtepunt. In 2019 veranderde er ook wat op de woningmarkt. Tot die periode werden koopwoningen met name in de Randstad duurder. Na 2019 stegen de woningprijzen vooral buiten de Randstad. Daarbij waren de regio’s Delfzijl, Zuidwest-Drenthe en Flevoland de uitschieters. In de periode na 2019 namen de prijsstijgingen in Amsterdam juist niet sterk toe in vergelijking tot andere regio’s. Vanaf de zomer van 2022 gingen de huizenprijzen weer wat dalen in Nederland. Ook op dit gebied was de verandering sterk merkbaar in Amsterdam.