Prijs koopwoningen in juli 2016 op hoogste niveau in 12 jaar

Bestaande koopwoningen worden sinds het einde van de economische crisis steeds duurder. De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in juli 2016 met 4,9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster is in de maand juli 2016 de grootste prijsstijging geweest voor bestaande koopwoningen in bijna twaalf jaar.

Het dieptepunt van woningprijzen voor bestaande woningen was juni 2013. In de maand augustus 2008 was er sprake van een piek in de huizenprijzen voor bestaande woningen. Na het dieptepunt in juni 2013 stijgen de prijzen voor bestaande woningen weer in Nederland. De prijzen liggen op dit moment wel hoog ten opzichte van de afgelopen jaren maar de prijzen zijn nog niet op het hoogste niveau beland. Ten opzichte van het hoogste prijsniveau op de huizenmarkt liggen de prijzen van koopwoningen in 2016 nog ongeveer 12,8 procent lager. Als men naar het dieptepunt op de woningmarkt kijkt zijn de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld met 11,1 procent gestegen. Gemiddeld lag de prijs van koopwoningen in Nederland in juli 2016 even hoog als in maart 2005.