Nederlandse economie met 4,8 procent gegroeid in 2021

De Nederlandse economie is vorig jaar met 4,8 procent gegroeid. Dit is de sterkste groei voor de economie in een periode van twintig jaar tijd. Deze economische groei is met name het gevolg van de toename in de export en de stijging in de consumptie van huishoudens. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op dinsdag 15 februari 2022 benoemd in een toelichting op de cijfers over 2021. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen geeft in een bericht aan dat de sterke economische groei in 2021 ook voor een deel te danken is aan de cijfers van 2020. In 2020 deed de coronacrisis haar intrede in Nederland met alle gevolgen voor de economie. Door de coronamaatregelen zijn de effecten op de economie in 2020 enorm geweest.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de maatregelen weer grotendeels afgeschaft kunnen worden. De economische ontwikkelingen gaan door en de maatschappij gaat van slot. Dat heeft tot gevolg dat de economie in 2022 nog verder kan groeien. De economie is in 2020 met 4,8 procent gegroeid. Dat is meer dan de drie procent toename die analisten hadden ingeschat. Daarnaast is de economische groei in 2019 ook niet zo sterk geweest als in 2021. Er is dus meer economische groei dan voor de economische crisis die gekoppeld is aan de coronapandemie. De export is een belangrijke oorzaak van de sterke economische groei. In 2021 lag de uitvoer van goederen en diensten 7 procent hoger dan in 2020. Van Mulligen geeft aan dat er vanuit Nederland met name meer chemische producten en machines zijn getransporteerd. Heel 2021 is een goed jaar geweest voor de industriebedrijven in Nederland.