Inflatie in juni 2022 uitgekomen op 8,6 procent

Vorige maand is de inflatie in Nederland uitgekomen op 8,6 procent. Dit percentage is lager dan de maand mei maar desondanks is het inflatiepercentage nog steeds heel hoog. De cijfers werden bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS gaf aan dat met name voeding veel duurder werd in Nederland. In totaal zou de prijs van voedingsmiddelen gestegen zijn met 11,2 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2021. Met name de prijs van vlees en zuivel ging omhoog. Daarnaast gingen ook de prijzen van graanproducten, oliën en vetten, groente, vis en fruit verder omhoog.

Peter Hein van Mulligen de hoofdeconoom van het CBS geeft aan dat het heel lang geleden is dat de inflatie zo omhoog is gegaan. Volgens hem is het sinds 1996 niet voorgekomen dat er zulke prijsstijgingen in Nederland zijn geweest. Volgens hem moet je dan terug naar de jaren zeventig van vorige eeuw. Over de gehele lijn is de inflatie lager dan in de maand mei. In de maand mei kwam de inflatie uit op 8,8 procent. De energieprijzen zijn wel iets lager geworden. Dat heeft er voor gezorgd dat de inflatie iets is afgenomen in het totaal. Hoewel de energieprijzen afnamen is de prijs van drinken, eten en brandstof wel wat omhoog gegaan. Daardoor is de daling in de energieprijzen teniet gedaan.