Inflatie in juni 2022 op 9,9 procent

Het inflatiepercentage is in juni 2022 uitgekomen op 9,9 procent. Dat is al de derde maand op rij dat het inflatiepercentage lager ligt dan de maand er voor. Dit kwam vrijdag 1 juli 2022 naar voren uit een eerste schatting van statistiekbureau CBS. Het percentage is berekend volgens de Europese rekenmethode (HICP). De vraag is echter of deze rekenmethode wel het juiste beeld weergeeft. Hoewel het percentage van 9,9 procent nog steeds heel hoog is kan men toch spreken van een doorbraak in een tendens. Het is namelijk voor het eerst sinds februari dat het inflatiepercentage onder de 10 procent is uitgekomen. In juni zijn de prijzen van energie minder hard gestegen ten opzichte van de maand mei. Dat is een verklaring voor de afname in het inflatiepercentage. Desondanks zijn er ook prijzen die juist zijn gestegen, hierbij kun je denken aan de prijzen van voedingsmiddelen, drank maar ook tabak. Door de coronapandemie is de economie in de wereld veranderd.

Ook Nederland heeft dit gemerkt. Daarnaast is de belangrijkste factor het beleid van de ECB en andere centrale banken die enorm veel geld (biljoenen) in de economie hebben gepompt. Dat zorgt er voor dat het aanbod aan geld groter is geworden ten opzichte van het aanbod aan goederen, grondstoffen, machines, onroerend goed enzovoort. Omdat er veel digitaal geld is “bijgedrukt” schiet op een geven moment de prijs omhoog. De inflatiepercentages die hiervoor worden berekend brengen dit in beeld. De vraag is echter of deze percentages wel een eerlijk en duidelijk beeld scheppen. Sommige economen geven aan dat het inflatiepercentage volgens andere rekenmethodes zelfs boven de 12 procent ligt. De CBS-cijfers van vrijdag zijn gebaseerd op de zogeheten Europese rekenmethode. Deze rekenmethode is ontwikkeld om de inflatie in de hele eurozone te kunnen meten en vergelijken. Het CBS komt zal komende week komen met inflatiecijfers die zijn berekend volgens de eigen rekenmethode.