Helft zzp’ers in de bouw merkt weinig van coronacrisis in april 2020

Ongeveer de helft van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die in de bouwsector actief is heeft nog niet te maken gehad met een terugloop in werkzaamheden vanwege de coronacrisis. Dat is naar voren gekomen uit een rondvraag van ondernemersorganisatie Zelfstandigen Bouw. Volgens deze organisatie blijken zelfstandigen die actief zijn in de bouwsector voorlopig minder te lijden te hebben onder de coronacrisis dan andere zzp’ers in Nederland.

De rondvraag werd door Zelfstandigen Bouw gehouden onder meer dan tweehonderd van haar leden. Zelfstandigen zonder personeel kunnen in Nederland aanspraak maken op financiële steun van de overheid als ze door de coronacrisis minder werk hebben dan normaal. Als er sprake is van een grote inkomstenderving kan de overheid de zzp’ers tijdelijk financieel ondersteunen. Het blijkt echter dat maar weinig zelfstandigen in bouwsector aanspraak hoeven te maken op deze regeling.

De afgelopen weken vroeg een op de vijf zelfstandigen in de bouw ondersteuning vanuit de overheid aan. Daarnaast heeft ongeveer de helft van de ondervraagde zzp’ers nog net zo veel werkt als voor de pandemie. Particuliere opdrachtgevers blijken met name minder klussen te hebben dan voor de coronacrisis. Ongeveer 25 procent van de ondervraagden ziet ook de opdrachten voor aannemers minder worden. op dit moment heeft 17 procent van de zelfstandigen in de bouwsector helemaal geen inkomsten meer.

Tot 26 juni kunnen ondernemers die direct zijn getroffen door de financiële gevolgen van het coronavirus een aanvraag indienen bij een digitaal noodloket voor een eenmalig bedrag van 4.000 euro.