Geïntegreerde zonnepanelen minst brandveilig in 2019

Er zijn verschillende soorten zonnepanelen die op daken geplaatst kunnen worden van woningen en utiliteit. De opbrengst van zonnepanelen verschilt onderling sterk maar ook andere aspecten zorgen er voor dat er verschillen zijn tussen de kwaliteit en veiligheid van zonnepanelen. Afgelopen donderdag is er een onderzoeksrapport verschenen van de TNO over de veiligheid van zonnepanelen. Hieruit komt naar voren dat zonnepanelen die zijn geïntegreerd zijn in het dak het grootste risico op brand opleveren. Deze onderzoeksresultaten gaan over 2018.

Als er brand ontstond door zonnepanelen dan was in dertig procent van de gevallen sprak van een zonnepaneel die in het dak geïntegreerd was. Deze zonnepanelen worden ook wel indaksystemen genoemd waarbij de zonnepanelen de dakpannen vervangen. De indaksystemen worden anders aangebracht dan de standaard zonnepanelen die op beugels worden gemonteerd. Doordat de zonnepanelen in het dak geïntegreerd zijn bij indaksystemen liggen ze dicht tegen het dakfolie en het isolatiemateriaal aan. Daardoor is de kans op brand groter dan wanneer er brandwerende dakpannen tussen zitten.

Vakkundig installeren van zonnepanelen
Een belangrijke oorzaak van brand zijn fouten tijdens de installatie. Als zonnepanelen niet op een vakkundige manier worden bevestigd dan is de kans op brand groter. TNO gaf aan dat niet bij alle incidenten er sprake was van een onvakkundige installatie. Er zijn ook branden ontstaan als er stekkers van verschillende merken worden gecombineerd. Als de stekkers en kabels niet goed verbonden zijn aan elkaar is het risico op brand ook aanzienlijk groter.

Door de TNO werden in opdracht van RVO in totaal 27 branden onderzocht waarbij zonnepanelen betrokken waren. Een groot aantal van deze branden waren woningbranden. Van de 27 woningbranden waren 23 woningbranden. De TNO merkte na afloop van het onderzoek op dat het niet altijd duidelijk was waardoor de brand was ontstaan. In dat geval had de TNO de uitspraken en gesprekken van schade-experts meegenomen in de beoordeling.