Gasprijs in Nederland in eerste kwartaal van 2023 tussen de 40 en 50 euro

De afgelopen maanden is de gasprijs in Nederland op een redelijk stabiel prijsniveau beland. Dit prijsniveau ligt tussen de 40 en 50 euro. De vraag ontstaat of dit nu het nieuwe prijsbeeld zal blijven voor aardgas. Een aantal jaren geleden was de aardgasprijs stabiel. Dat was niet verwonderlijk want de aardgasprijs werd voor een groot deel door Nederland zelf bepaald. Aardgas werd gewonnen uit Groningse aardgasvelden. Daarnaast was er ook geen sprake van internationale sancties en spanningen die er voor zorgden dat de aardgasprijs omhoog kon schieten. Nadat Rusland Oekraïne binnen viel en de oorlog escaleerde was er van een stabiele aardgasprijs geen sprake meer. In het najaar van 2021 draaide Rusland de aardgaskraan naar Europa al een beetje dicht.

Dat was een bijzondere beslissing maar al snel werd duidelijk dat dit waarschijnlijk te maken had om Europa haar afhankelijkheid van Russisch aardgas te laten voelen zodat Europa Rusland haar gang zou laten gaan in de oorlog tegen Oekraïne die spoedig zou beginnen. In een aantal maanden tijd werd de prijs van aardgas twee keer zo duur. Na de aanval van Rusland op Oekraïne werd de prijs van aardgas nog hoger. Inmiddels zijn we weer veel verder. De prijzen van aardgas hebben de grootste piek gehad en zijn ondertussen gedaald. Toch hebben veel huishoudens de afgelopen tijd wel te maken gehad met enorme stijgingen in de energierekening. De nieuwe energieprijzen liggen wel hoger dan de prijzen die voor energie werden betaald voor de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Nu verschillende energiemaatschappijen weer vaste contracten en tarieven bieden kunnen mensen echter wel beter hun energielasten begroten voor het komende jaar. Op die manier ontstaat er wel een nieuwe stabiliteit op de energiemarkt.