De Nederlandsche Bank: Woningen worden bij taxaties systematisch overgewaardeerd

De taxatiewaarde van woningen is in Nederland gemiddeld in 95 procent van de gevallen gelijk aan of hoger dan de koopsom van de woning. Dit bericht werd woensdag 13 maart 2019 bekend gemaakt door De Nederlandsche Bank (DNB). Het bericht werd in de media nadat er onderzoek was gedaan naar de betrouwbaarheid van woningtaxaties. Volgens DNB is er sprake van een systematische overwaardering van woningen.

Tijdens het DNB-onderzoek zijn 200.000 woningtaxaties in de periode 2012-2017 tegen het licht gehouden. Volgens het onderzoek lag in 60 procent van de gevallen de woningtaxatie hoger dan de koopsom. Daarnaast was in ruim dertig procent van de gevallen de taxatie gelijk aan de koopsom. Slechts in vijf procent viel de taxatiewaarde onder de daadwerkelijke koopsom. De Nederlandse Bank geeft als toelichting aan dat veel taxateurs de waarde van de woning niet onafhankelijk bepalen maar zich zouden laten leiden door de koopsom van woningen. Deze werkwijze wordt door de centrale bank niet als positief beschouwd. Volgens DNB moeten er maatregelen worden doorgevoerd waarmee de onafhankelijkheid van woningtaxaties wordt verbeterd. Door verbetering van de onafhankelijkheid van deze taxaties zou ook de kwaliteit van de woningtaxaties verbeterd worden aldus DNB.