ABN AMRO: Pensioenpremies stijgen in 2021 met 4 procent

In het komende jaar zullen de pensioenpremies ongeveer 4 procent stijgen. Dat zijn ten minste de verwachtingen van de ABN AMRO. Volgens de ABN AMRO moeten de premies voor de pensioenfondsen het komende jaar omhoog omdat daarmee de dekking van de pensioenfondsen op niveau blijft. De ABN AMRO heeft dit geschreven in een rapport dat op woensdag 9 september 2020 werd gepubliceerd. Volgens de bank is de kans aanwezig dat de stijging van de pensioenpremies er voor zorgt dat loonsverhogingen hierdoor worden verlaagd.

Daarnaast zou ook de opbouw van pensioenen afnemen. Werkgevers en pensioenfondsen hebben verschillende mogelijkheden om hun pensioenpremieafdrachten te regelen. Een pensioenpremie bestaat uit een werkgevers- en een werknemersdeel. Het is ook mogelijk dat werkgevers er voor kiezen om de lonen van werknemers te laten stijgen ten koste van de winst van het bedrijf. Op die manier hebben de werkgevers er meer financiële druk dan de werknemers.