62 Miljoen euro extra subsidie voor verduurzaming en energiezuinig maken van koopwoningen in 2022

De Nederlandse overheid gaat in 2022 nog 62 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor alle mensen die hun koopwoning willen gaan verduurzaming. Dit geld wordt beschikbaar gesteld in verband met de zogenaamde ISDE-regeling. Deze regeling wordt uitgebreid zodat er meer geld beschikbaar komt voor mensen die een zonneboiler of warmtepomp willen aan aanschaffen. Daarnaast kan het geld ook worden gebruikt voor het extra isolatie van koopwoningen. Verder kan ook de mogelijkheid worden geboden om de kosten te financieren om een woning aan te sluiten op een warmtenet. Echter is een aansluiting op een warmtenet niet in elke wijk in Nederland mogelijk.

ISDE regeling

Eerder kwam vanuit de ISDE regeling al 228 miljoen euro beschikbaar. De subsidie die vanuit deze regeling vrijkomt is heel populair daarom heeft de minister voor Klimaat en Energie nu 62 miljoen euro extra vrijmaakt voor de ISDE regeling. Het extra geld komt vanaf dinsdag 18 oktober beschikbaar. Het is per situatie afhankelijk hoeveel subsidie men kan krijgen. Deze situatie heeft alles te maken met het type woningen en de verduurzamingsmaatregelen die worden uitgevoerd.

Isoleren en warmtepompen

Als iemand maar één activiteit uitvoert om een huis te verduurzamen dan krijgt de woningeigenaar tot ongeveer 15 procent van de kosten daarvan terug. Als iemand twee of meer maatregelen neemt dan kan men tot ongeveer 30 procent van de kosten terugkrijgen vanuit de overheid. Inmiddels is ruim 290 miljoen euro uitgekeerd voor het verduurzamen van woningen. Inmiddels zijn er in 2022 in Nederland 64.000 aanvragen gedaan. Hiervan is totaal 98 miljoen euro subsidie verleend voor isolatie van woningen en nog eens 56 miljoen euro uitgekeerd voor het installeren van warmtepompen.