41 Belgische steden en gemeenten houden autoloze zondag op 16 september 2018

Het begrip autoloze zondag is iets dat eigenlijk alleen bekend was in vorige eeuw. Toen werden autoloze zondagen ingevoerd om brandstof te besparen tijdens de oliecrisis. Inmiddels is er echter olie in overvloed en zijn de wereldwijde olievoorraden dusdanig groot dat er productiebeperkingen zijn afgesproken om er voor te zorgen dat de olieprijs niet te ver daalt. Een autoloze zondag hoeft daarom niet ingevoerd te worden om brandstof te besparen. Toch hebben 41 Belgische steden en gemeenten is op zondag 16 september 2018 een autoloze zondag van kracht laten gaan. Tijdens deze zondag is het niet toegestaan met de auto de weg op te gaan.

Autoloze zondag
De reden die ten grondslag ligt aan de invoering van de autoloze zondag is het vragen van aandacht voor milieu, duurzaamheid en gezondheid. De autoloze zondag is georganiseerd en mede gecoördineerd door het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Vanuit deze organisatie heeft men aangegeven dat de autoloze wegen er voor zorgen dat de straten en gemeenten duurzamer worden. Als er voor gezorgd wordt dat mensen de auto vaker laten staan en duurzamere vervoersmiddelen kiezen dan wordt daardoor de CO2 emissie beperkt.

Autoloze zondagen in België
Het is niet de eerste keer dat er dit jaar autoloze zondagen worden georganiseerd in België. Op 26 augustus 2018 begonnen de autoloze zondagen in Leuven. Het hoogtepunt op het gebied van autoloze zondagen is vooralsnog zondag 16 september. Toen deden 41 gemeenten en steden aan de autoloze zondag mee. Hiertoe behoren ook de grote steden Antwerpen, Brugge, Gent en Mechelen. In 2018 zijn er in totaal 48 Vlaamse steden en gemeenten die ervoor kiezen om voor een dag het gemotoriseerd verkeer te weren van de straat. Dan krijgen voetgangers, fietsers en openbaar vervoer meer ruimte. De autoloze zondagen beperken zich zoals het nu lijkt tot het Vlaamse gedeelte van België. Betekent dit dat de Vlaamse bevolking in België meer bewust is van de uitstoot en vervuiling van autovervoer ten opzichte van de Waalse bevolking?