Wat is nanotechnologie en waar wordt nanotechnologie toegepast?

Nanotechnologie is een specialistische technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van zeer kleine deeltjes. De deeltjes zijn zo groot als nanometers. Nanometers zijn één miljardste deel van een meter. De afkorting van nanometer is nm. Het woord nano komt van het Griekse woord voor dwerg, dit is het woord nanos. Een nanometer is klein maar desondanks is de schaal van nanometers groter dan die van atomen. Atomen zijn tussen de 0,060 nm en 0,275 nm.

Definitie nanotechnologie
Nanotechnologie kan als volgt worden gedefinieerd: nanotechnologie is het op nanomicroscopische schaal bestuderen en manipuleren van materie. Het doel van nanotechnologie is het verbeteren van de kwaliteit, toepasbaarheid en effectiviteit van talloze producten in verschillende sectoren. Voorbeelden van sectoren waarin deze technologie wordt toegepast is de voedingsmiddelensector, textielsector, computer/ ICT-sector, medische sector en de werktuigbouwkunde. Hieronder wordt nadere ingegaan op de toepassing van nanotechnologie in producten die onder deze sectoren vallen.

Toepassing van nanotechnologie
Nanotechnologie wordt gebruikt in zeer veel verschillende producten waaronder verfsoorten maar ook cosmetica. In de computerbranche wordt nanotechnologie toegepast. Daarnaast wordt nanotechnologie ook in de voedingsmiddelen industrie toegepast en komen er nanodeeltjes voor in UV filters die worden gebruikt in zonnebrandcreme. Volgens sommige mensen is de nanotechnologie één van de grootste technische doorbraken ooit. De toepassing van nanotechnologie is vrijwel onbeperkt en kan in bijna alle producten en wetenschappen worden toegepast.

Veel wetenschappers en technici zijn enthousiast over nanotechnologie. Toch zijn er ook veel mensen die sceptisch zijn. De nanotechnologie is vrij nieuw en het is onduidelijk of er ook schadelijke effecten aan verbonden zijn. Met name de toepassing van nanotechnologie in de gezondheidszorg en de medische wereld staat der discussie. Ook het gebruik van nanotechnologie in de zuivel en overige voedingsmiddelen industrie zorgt bij sommige mensen voor onrust. Er moet nog een hoop ontwikkelt en onderzocht worden op het gebied van nanotechnologie en de effecten daarvan om de onrust bij mensen weg te nemen.