Wat is sinteren en waar wordt dit proces toegepast?

Sinteren is een proces dat men gebruikt voor het vervormen van materiaal. Doormiddel van sinteren worden materiaalkorrels aan elkaar verbonden. Dit gebeurt in een oven. Kenmerkend voor het proces is dat de materiaalkorrels niet dusdanig worden verhit dat ze vloeibaar worden. In plaats daarvan worden de korrels verhit op een temperatuur vlak voor het smeltpunt. Op die temperatuur neemt het aantal contactpunten tussen de korrels toe. Als het materiaal vervolgens afkoelt is het zeer hard.

Zeer harde stoffen
Doormiddel van sinteren kunnen zeer harde stoffen ontstaan. Gesinterde stoffen zoals wolfraamcarbide is een voorbeeld van een harde stof die ontstaat doormiddel van sinteren.

Verschillende varianten van sinteren
Er zijn verschillende varianten van sinteren. Bij solid-state sintering bijvoorbeeld  wordt geen vloeistof gebruikt. In plaats daarvan wordt het materiaalpoeder doormiddel van een bakproces in een gewenste vorm omgezet.

Liquid-phase sintering is een minder eenvoudig proces. Zoals de naam ‘liquid-phase sintering’ al doet vermoeden is een deel van het materiaal in een vloeibare fase gebracht op de baktemperatuur. Het vloeibare materiaal zal er door de capillariteit of capillaire werking voor zorgen dat alle ruimtes en poriën tussen de niet-vloeibare materiaaldelen worden opgevuld. Hierdoor ontstaat dus ook één geheel.

Waarvoor wordt sinteren gebruikt?
Sinteren wordt als proces op verschillende manieren gebruikt. De toepassing van dit proces is breed. Hieronder staan een aantal voorbeelden waar sinteren wordt toegepast:

  • Sinteren wordt toegepast voor de productie van sinter van ijzererts voor in hoogovens.
  • Sinteren wordt gebruikt voor klinker dit is een onderdeel van cement.
  • Voor het aanbrengen van een anti-oxidatielaagje op metalen wordt sinteren gebruikt. Dit wordt ook wel wervelsinteren genoemd.
  • Voor het bakken van aardewerk past men sinteren toe.
  • Voor Teflon producten kan men kiezen voor het sinterproces.
  • Voor het maken van zeer harde materialen zoals wolfraamcarbide gebruikt men het sinterproces.
  • De productie van “rapid” prototypen kan onder andere doormiddel van sinteren gebeuren.
  • Bij de productie van filters voor pers- en ademluchtcircuits is het eveneens toepasbaar.