Opkoopbescherming of zelfbewoningsplicht van kracht vanaf 1 januari 2022 in aantal gemeenten

De afgelopen tijd is de woningmarkt in Nederland steeds verder onder druk komen te staan. De vraag naar woningen neemt toe maar het aanbod is beperkt. Net als op verschillende andere markten is ook op de woningmarkt degene met de grootste beurs en dus het meeste geld in het voordeel. Gezinnen en alleenstaanden die op … Read more

Wat is zelfwoonplicht of zelfbewoningsplicht?

Zelfwoonplicht of zelfbewoningsplicht is een verplichting om de woning na aanschaf zelf te bewonen en dus niet te verhuren. De zelfwoonplicht wordt naast zelfbewoningsplicht ook wel zelfbewoningsclausule genoemd. een dergelijke verplichting of clausule is bijna altijd opgenomen in de verkoopcontracten van voormalige huurwoningen die door woningcorporaties te koop worden aangeboden. Een zelfwoonplicht wordt echter ook … Read more