Wat is dagloon?

Dagloon is het loon dat door het UWV als basis wordt gebruikt voor de berekening van de hoogte van een WW-uitkering. Voor de berekening van het dagloon kijkt het UWV naar het sociale verzekeringsloon dit wordt ook wel aangeduid met sv-loon. Als het UWV het dagloon gaat berekeningen zal deze uitkeringsinstantie niet alleen kijken naar het sv-loon maar ook naar de referteperiode. Ook deze term is belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van de totstandkoming van het dagloon. Daarom zijn deze begrippen hieronder in een aantal alinea’s uitgewerkt.

SV-loon
Het sv-loon is het loon waarover de sociale premies en de werknemersbelastingen worden betaald. Wanneer een werknemer werkloos wordt en een WW-uitkering aanvraagt bij het UWV dan kijkt het UWV naar het sv-loon dat deze werknemer had verdiend een jaar voordat hij of zij werkloos werd.

Referteperiode
Voor de berekening van het dagloon wordt naast het sv-loon ook de referteperiode gebruikt. De referteperiode is een periode van 1 jaar. De referteperiode eindigt op de laatste dag van de op 1 na laatste volledige maand die een werknemer of werkneemster heeft gewerkt. Daarnaast kan de referteperiode ook eindeigen op 1 na laatste volledige 4-wekenperiode dat iemand heeft gewerkt.

Berekening dagloon
Als het sv-loon duidelijk is en de referteperiode in kaart is gebracht. Dan kan het dagloon worden berekend. Hiervoor wordt het gemiddelde sv-loon over de hele referteperiode (1 jaar) gedeeld door het getal 261. Het getal 261 is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een jaar. Wanneer het sv-loon over de periode van een jaar gedeeld wordt door 261 is de uitkomst het gemiddelde dagloon.

Dagloon en ziekte
Tot juli 2017 werd door het UWV geen rekening gehouden met het feit of een werknemer wel of niet ziek was in de referteperiode. Ziekte kan er voor zorgen dat het gemiddelde sv-loon in deze periode lager uitvalt. Op woensdag 19 juli 2017 was er echter een uitspraak in een rechtszaak die een uitkeringsgerechtigde aanspande tegen het UWV. Deze werknemer was ook langdurig ziek in de referteperiode en was het niet eens dat daardoor het sv-loon en dus ook het dagloon lager uitviel.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) gaf de werknemer gelijk. Aangezien er geen hoger beroep kan worden ingediend tegen de CRvB zal er waarschijnlijk op korte termijn jurisprudentie volgen. Wat er voor zorgt dat het UWV ook in de toekomst rekening zou moeten houden met langdurige ziekte van de werknemer in de referteperiode. Het UWV zal dan bijvoorbeeld moeten kijken naar de loonperiode van 4 weken of 1 maand voordat een persoon ziek werd. De kans is groot dat hier nog een officieel bericht van bekend wordt gemaakt door het UWV.

Hoe selecteert een intercedent werkzoekenden voor een intakegesprek?

Als je als intercedent op een uitzendbureau werkt dan is het inschrijven van werkzoekenden een van de dagelijkse werkzaamheden. Een ervaren incedent herkend werkzoekenden aan de manier waarop ze binnenkomen en vragen om passend werk. Uitzendbureau’s moeten hun personeel onbevooroordeeld laten werken maar iedereen heeft bepaalde referentiekaders en ervaring zorgt alleen maar voor meer referentiekaders.

Intercedenten maken keuzes en dat zorgt er voor dat met bepaalde werkzoekenden wel en met anderen geen intakegesprek wordt gehouden. Niet iedereen wordt ingeschreven op uitzendbureau’s sommige moeten via internet inschrijven en voor anderen wordt uitgebreid de tijd genomen. Het klinkt oneerlijk maar de keuze van een intercedent is gebaseerd oo een bepaald verwachtingspatroon. Een voorbeeld van een verwachtingspatroon is de motivatie die intercedenten verwachten bij werkzoekenden aan te treffen als ze binnenlopen bij een uitzendbureau.

Hoe herkennen intercedenten gemotiveerde werkzoekenden? 

De meeste werkzoekenden zoeken oprecht naar werk.  Zij gaan goed voorbereid op pad met een cv en diploma’s.  Meestal hebben ze ook een identiteitsbewijs bewijs bij zich al mogen uitzendbureau’s deze volgens de wet bescherming persoonsgegevens niet meer kopiëren.  Werkzoekenden die gemotiveerd naar baan zoeken bij reguliere werkgevers en uitzendbureau’s hebben meestal een doelgericht beeld voor ogen. Ze willen snel een goede baan.

Over het algemeen kunnen ze goed omschrijven of benoemen welke baan goed bij hun past. Als een intercedent vraagt: “kan ik je ergens mee helpen?”, antwoorden ze met ik zoek werk als ……”. Dit maakt duidelijk dat ze in een bepaalde richting werk zoeken. Onervaren maar toch gemotiveerde werkzoekenden hebben meestal niet de juiste openingszin maar maken door hun houding en de papieren (cv, diploma’s, portfolio) toch wel een gemotiveerde indruk bij de intercedent. De houding en gedrag zegt veel daardoor kunnen ook werkzoekenden die nog nooit bij een uitzendbureau zijn binnen gelopen zeker in aanmerking komen voor een goed intakegesprek. Naast gemotiveerde werkzoekenden zijn er ook ongemotiveerde werkzoekenden.

Herkenningspunten van ongemotiveerde werkzoekenden

Veel intercedenten herkennen zich in de bovenstaande punten. Men heeft een bepaald verwachtingspatroon.  Werkzoekenden die hier totaal niet aan voldoen kunnen daardoor minder eenvoudig op de tijd en inzet rekenen van een intercedent. Als iemand binnenkomt met de mededeling dat hij of zij van het UWV zich moest laten inschrijven bij een uitzendbureau kun hij of zij op weinig medewerking rekenen van een intercedent.

Ook meteen de vraag om een visitekaartje om thuis het cv op te sturen wordt door veel intercedenten gezien als een schijnsollictatie waarbij het visitekaartje alleen maar wordt gebruikt als sollicitatiebewijs bij het UWV. De meeste werkzoekenden die op deze manier te werk gaan laten duidelijk zien dat ze ervaring hebben met het misbruiken van de sollicitatieverplichting van het UWV.

Het niet meenemen van een cv en diploma’s is echter niet een heel groot probleem zolang daarvoor een logische verklaring gegeven kan worden. Men kan bijvoorbeeld zeggen dat ze deze online hebben staan en dat deze eenvoudig gevonden kan worden. De behulpzaamheid van de werkzoekende om het cv online te vinden maakt dan aan de intercedent duidelijk of iemand toch gemonteerd is. Ook het mailen van een cv via de telefoon is een prima oplossing.

Andere punten die er voor zorgen dat werkzoekenden als ongemotiveerd worden beschouwd hebben te maken met het tijdstip zoals rond 12.00 langskomen of de algehele voorbereiding en kledingkeuze. Nu mag men op het laatste zeker niet selecteren maar dat houdt niet in dat intercedenten dat in de praktijk niet doen. Een intercedent wil dat iemand bewust en weloverwogen naar werk zoekt. De intercedent is meestal net zo gemotiveerd om iemand in te schrijven als diegene is om werk te zoeken.

Wat is loopbaancoaching en wat doet een loopbaancoach?

Loopbaancoaching is een diensterverlening die gericht is op het ondersteunen van mensen bij het bepalen van de koers van hun loopbaan. Loopbaancoaching kan als traject worden aangeboden door een loopbaancoach. Deze persoon is een specialist in het begeleiden van mensen met betrekking tot loopbaanvraagstukken. Naast loopbaancoaches kunnen ook andere mensen loopbaancoachingtrajecten begeleiden. Hierbij kan gedacht worden aan personeelsfunctionarissen, loopbaanbegeleiders, loopbaanadviseurs, decanen en opleidingsadviseurs.

Voor wie is loopbaancoaching bedoelt?
Loopbaancoaching kan aan verschillende mensen worden aangeboden. Grofweg kunnen de mensen die gebruik maken van loopbaancoaching ingedeeld worden in drie groepen: studenten & starters op de arbeidsmarkt, werknemers en werklozen. Deze drie groepen worden hieronder beschreven.

Studenten & starters op de arbeidsmarkt
De groep studenten en starters op de arbeidsmarkt staat aan het begin van hun loopbaan. Mensen die tot deze groep behoren hebben meestal nauwelijks werkervaring en moeten zich nog oriënteren op hun toekomst. Een loopbaancoach zal voor deze groep een belangrijke rol kunnen spelen in het concretiseren van de studiekeuze of beroepskeuze. Hierbij is het verstrekken van informatie over opleidingen en beroepen van groot belang voor de beeldvorming die deze groep mensen kan vormen over hun eigen loopbaan. Deze beroepsbeeldvorming is een basis voor de verdere keuzes en stappen die mensen zetten in hun loopbaan.

Werknemers
Werknemers hebben werkervaring en zijn daarnaast in bezit van verschillende opleidingen. Deze ervaring zorgt voor een belangrijk referentiekader dat gebruikt zal worden voor verdere loopbaankeuzes. Een loopbaancoach zal van werknemers verschillende loopbaanvraagstukken kunnen krijgen. Werknemers kunnen bijvoorbeeld uitgekeken zijn op hun huidige beroep of vakgebied. Daarnaast kunnen werknemers ook overwegen om door te groeien of te specialiseren. Een loopbaancoach kan voor werknemers een belangrijke ondersteuning bieden in het oplossen van deze vraagstukken. Loopbaancoaches kunnen binnen een bedrijf aanwezig zijn waar de werknemer werkt. Zo kan bijvoorbeeld de personeelsfunctionaris de rol van loopbaancoach op zich nemen. De personeelsfunctionaris is echter wel gebonden aan de organisatie waar de werknemer werkt. Hierdoor zal de loopbaancoaching nooit geheel objectief zijn. Sommige werknemers kiezen er daarom voor om een externe loopbaancoach te benaderen met hun vraagstukken.

Werklozen
Mensen die tot de beroepsbevolking behoren en geen werk hebben worden ook wel werklozen genoemd. Deze mensen hebben meestal werk gehad en zijn in bezit van opleidingen. Om verschillende redenen is hun dienstverband bij hun laatste werkgever beëindigd. De ervaring die ze hebben opgedaan bij hun werkgever(s) nemen ze echter wel mee in hun verdere loopbaan. De werkervaring staat op het cv. Werklozen kunnen echter onzeker worden over hun loopbaan. Willen ze door met dezelfde loopbaanrichting of willen ze juist iets anders doen? Dat zijn belangrijke vragen die een werkloze werkzoekenden zichzelf zal stellen. Een loopbaancoach kan hierbij belangrijke ondersteuning bieden.

Wat doet een loopbaancoach?
Een loopbaancoach zal loopbaanvraagstukken samen met zijn of haar cliënt trachten op te lossen. De loopbaancoach neemt de rol op van een coach. Dit houdt in dat de problemen en vraagstukken niet door de loopbaancoach zelf worden opgelost. In plaatst daarvan ondersteund hij of zij de cliënt bij het oplossen van de vraagstukken. De cliënt zal hierbij zelf ook een actieve rol moeten nemen. De uiteindelijke beslissing van de koers van de loopbaan ligt bij de cliënt zelf. Samen met de cliënt stelt de loopbaancoach een loopbaanprogramma op. Hierin staan verschillende stappen die nodig zijn om de loopbaanvraag of loopbaanvragen helder te krijgen. Daarnaast worden verschillende activiteiten benoemd die de cliënt zou kunnen ondernemen om de loopbaanvraag(en) op te lossen. De cliënt zal tijdens het loopbaantraject verschillende begeleidingsgesprekken hebben met de loopbaancoach. In de alinea hieronder is meer informatie weergegeven over de inhoud van loopbaanbegeleidingstrajecten.

Waaruit bestaat een loopbaanbegeleidingstraject?
Loopbaanbegeleidingstrajecten zijn maatwerk. Dit maatwerk is noodzakelijk omdat loopbaanvraagstukken verschillen. Daarnaast zijn de achtergronden van de cliënten die deelnemen aan loopbaanbegeleidingstrajecten verschillend. Ondanks het verschil in de inhoud en koers van deze trajecten bestaan de meeste loopbaanbegeleidingstrajecten uit de volgende onderdelen:

  • Concretiseren van loopbaanvraag of loopbaanvraagstukken.
  • Onderzoeken van eigen kennis, vaardigheden en competenties.
  • Arbeidsmarkt onderzoek. Daarbij kan ook aandacht worden besteed aan social media, vacaturessites en andere media waarin vacatures gevonden kunnen worden.
  • Indien nodig oriënteren op opleidingen die de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroten.
  • Sollicitatievaardigheden zoals schrijven van briefen en het opstellen van een cv.
  • Trainingen met betrekking tot het voeren van sollicitatiegesprekken.

De loopbaancoach biedt tijdens het loopbaanbegeleidingstraject ondersteuning aan de cliënt bij het oplossen van het loopbaanvraagstuk. De daadwerkelijke inspanningen worden door de cliënt zelf geleverd. De cliënt evalueert de resultaten van zijn of haar inspanningen met de loopbaancoach. Indien nodig stuurt de loopbaancoach het loopbaanbegeleidingsproces bij.