Veilig werken met een ladder

Een ladder in gereedschap om mee te klimmen en bestaat uit twee stijlen met daartussen een aantal dwarsregels die ook wel sporten worden genoemd. Er zijn verschillende soorten ladders de werknemers op de bouw en in de techniek gebruiken. We noemen een aantal voorbeelden:

 • De enkele ladder deze bestaat uit één deel en kan niet verlengd worden.
 • De opsteekladder is een ladder waarbij men 2 ladderdelen of 3 ladderdelen uit elkaar kan schuiven. Dit kan men tot de gewenste werkhoogte is bereikt. De opsteekladder bevat haken aan de ladderdelen waarmee deze vastgeklemd kunnen worden aan de rest van de ladder zodat een stevig geheel ontstaat. Opsteekladders worden alleen tegen een gevel gebruikt.
 • Reformladders lijken op opsteeklassers alleen hebben reformladders een stabiliteitsbalk en een soort scharnierpunt. Daardoor kan deze ladder worden opengeklapt. Een ketting of veiligheidsband zorgt er voor dat de ladder niet verder openklapt kan worden dan een bepaald punt. Een reformladder hoeft in tegenstelling tot een opsteekladder niet beslist tegen een object aan te worden geplaatst en kan uit zichzelf staan.

Het gebruik van ladders
Hoewel er verschillende soorten ladders bestaan is de Arbowetgeving toch duidelijk over het gebruik er van. De Arbowet wil het gebruik van ladders namelijk zoveel mogelijk beperken. Het gebruik van ladders brengt namelijk meer risico’s met zich mee dan het gebruik van een steiger of hoogwerker. Daarom is het gebruik van een ladder niet toegestaan als er op een werkplek een ander arbeidsmiddel aanwezig is waarmee men op hoogte kan werken. Het is echter niet altijd mogelijk om een steiger te plaatsen bijvoorbeeld omdat er te weinig ruimte is. In dat geval kan de werkgever na beoordeling van de werksituatie besluiten om een ladder in te zetten als klimgereedschap.

Ladders zijn in tegenstelling tot een hoogwerker of een steiger geen stabiele constructies. Ook als men de ladder stevig neerzet is het niet te vergelijken met een steiger. Dit komt onder andere omdat de sporten vrij smal zijn en omdat een werknemer zichzelf altijd met minimaal één hand moet vasthouden aan de ladder en dus nauwelijks bewegingsvrijheid heeft. Daarnaast moet een werknemer ook zijn of haar balans houden op de ladder en kunnen er niet of nauwelijks gereedschappen worden meegenomen op een ladder. Als men dat wel doet wordt het werken op een ladder alleen maar onveiliger. Om deze redenen is een ladder geen werkplek maar een klimgereedschap om bij een werkplek te komen.

Keuren van ladders
Het gebruik van ladders brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn verbonden aan het gebruik van de ladders men moet er echter zeker van zijn dat de ladder veilig is en geen (technische) mankementen bevat. Als een ladder mankementen bevat is het gebruik van een ladder nog gevaarlijker en daarom is het verboden om een kapotte ladder te gebruiken. Ladders dienen voordat men deze klimgereedschappen gebruikt gecontroleerd te worden. Het is wettelijk verplicht om ladders ieder jaar te laten keuren. Dit houdt in dat een ladder jaarlijks geïnspecteerd worden. Dit gebeurd aan de hand van een inspectielijst.

Veilig gebruiken van een ladder
Gebruik allereerst alleen ladders die gekeurd zijn en die geen beschadigingen bevatten die de constructieve stevigheid van de ladder in gevaar brengen. bovendien is het van belang dat de ladder schoon is. Hiermee wordt niet bedoelt dat de ladder er altijd als nieuw moet uitzien maar dat de ladder geen vet of klodders cement moet bevatten omdat men daarover kan uitglijden. Naast deze tips die men zelf eenvoudig kan uitvoeren doormiddel van een controle zijn er nog een aantal belangrijke tips voor het veilig werken met een ladder. Deze tips staan in de alinea’s hieronder.

Tips voor he plaatsen van een ladder
Het neerzetten van een ladder wordt helaas nog vaak te vlug gedaan. Men heeft de focus op het werk dat gedaan moet worden en zet de ladder zo snel mogelijk op de grond om vervolgens snel op de ladder te klimmen. Dat is niet alleen onverstandig het is ook nog gevaarlijk. Ze een ladder daarom zorgvuldig neer en let daarbij op de volgende punten:

 • Ze de ladder neer op een harde ondergrond dus geen zachte drassige ondergrond waarin de ladder kan wegzakken.
 • Plaats de ladder tegen een stevige constructie dus niet tegen een buigzame, flexibele dakgoot.
 • Brog de ladder tegen omvallen door een ladderstopper te gebruiken.
 • In een fabriek mag de maximale lengte van een lader 7 meter zijn.
 • Zorg er voor dat de ramen en deuren waar de ladder voor geplaatst is niet open kunnen.
 • Tegen een buitengevel mag een ladder maximaal tien meter lang zijn.
 • Plaats de ladder onder een hoek van 75 graden.
 • Een ladder moet geplaatst worden met een minimale overlengte van 1 meter. Dit houdt in dat de ladder minimaal 1 meter moet uitsteken over de dakrand.
 • Zorg dat de ladder minimaal 2,5 meter maar liever 3 meter uit de buurt staat van geïsoleerde delen die onder spanning staan.
 • Zorg er voor dat er voldoende ruimte is om op de ladder te komen en om er af te komen.

Tips voor het gebruik van de ladder
Het contoleren van de ladder en het plaatsen daarvan zijn belangrijke aspecten waarmee je het veilig werken met een ladder kunt bevorderen. Uiteraard moet je ook veilig werken met een ladder daarvoor volgen hieronder een aantal tips:

 • Gebruik alleen een ladder als er geen andere veiliger klimgereedschappen zijn.
 • Gebruik nooit een ladder boven windkracht 6!
 • Ga nooit met meer dan 1 persoon op een ladder staan.
 • Verplaats de ladder als je ergens niet bij kunt, ga nooit reiken omdat je dan uit balans kunt raken.
 • Als je toch moet reiken zorg er dan voor dat je niet verder reikt dan 1 armlengte en dat je daarbij de voeten op de ladder houd en met je andere hand de ladder stevig beethoudt.
 • Draag geen gladde schoenen maar schoen met een goed en schoon profiel zodat je niet kunt uitglijden op de sporten.
 • Je mag niet langer dan twee uur op een ladder werken.
 • Onderhoud de ladder goed en houdt deze schoon.
 • Klim altijd met je gezicht naar de lader toe.
 • Ook bij het naar beneden klimmen houd je het gezicht of de buik in de richting van de ladder.
 • Zorg er voor dat je altijd drie contactpunten hebt met een ladder bijvoorbeeld 2 voeten en 1 hand.

Wat is werken op hoogte?

Werken op hoogte is het uitvoeren van werkzaamheden op een hoogte van 2,50 meter of meer. In de Arbowet is vastgelegd dat werkzaamheden die vanaf een hoogte van 2,50 op meer worden uitgevoerd werkzaamheden op hoogte zijn. Werkzaamheden die worden uitgevoerd op daken vallen over het algemeen onder werk op hoogte. Men kan hierbij denken aan het plaatsen van zonnepanelen op daken. Daarnaast zijn er ook andere werkzaamheden die op daken uitgevoerd worden zoals het aanbrengen van dakbedekking. Ook aan de zijkant van een constructie of gebouw kunnen werkzaamheden op hoogte worden verricht. In de techniek en bouw voeren werknemers dagelijks werkzaamheden op hoogte uit. Daarom is het belangrijk om bij de gevaren van werken op hoogte stil te staan en daarbij te kijken wat men kan doen om de risico’s van werken op hoogte te beperken en te beheersen.

Valgevaar
Bij het werken op deze hoogte kan sprake zijn van een valgevaar. Als dat het geval is zal een bedrijf er alles aan moeten doen om de werkplek veilig te maken en de kans op vallen weg te nemen. Dit houdt in dat een bedrijf verschillende maatregelen zal moeten treffen. Een bedrijf heeft daarbij de keuze uit een aantal opties zoals een veilige: stijger, bordes of werkvloer. Daarnaast zijn het aanbrengen van stevige leuningen en het gebruik van valbeveiliging in de vorm van een harnas en valgordels belangrijke op het risico op vallen te beperken.

Risico Inventarisatie en Evaluatie
Bedrijven dienen in hun Risico Inventarisatie en Evaluatie ook de risico’s met betrekking tot het werken op hoogte te beschrijven. Het belangrijkste risico is het valgevaar oftewel het vallen van hoogte. Een ander risico is het vallen door een opening in de werkvloer of dak. Men kan daarnaast ook getroffen worden door vallend voorwerp. Verder zorgt het werken op hoogte mogelijk voor een langere en moeilijker vluchtweg in geval van calamiteiten. Al deze aspecten dienen te worden genoteerd in een Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Veilig werken op hoogte: daken
In de inleiding werd aangegeven dat er verschillende situaties zijn waarop werknemers kunnen werken op hoogte. Het gaat te ver om alle arbeidsomstandigheden en werksituaties te benoemen van werken op hoogte. Daarom beperken we ons hier tot het benoemen van veiligheidsmaatregelen die bedrijven zullen moeten treffen als werknemers op hoogte werken op zowel hellende als platte daken. De volgende veiligheidsrichtlijnen vormen belangrijke basisrichtlijnen:

 • Loop niet op daken die niet stevig genoeg zijn om het gewicht van een menselijk lichaam te dragen. Indien wel over deze daken gelopen moet worden zal men deze daken eerst moeten verstevigen doormiddel van bijvoorbeeld loopplanken. Deze loopplanken zullen bij de dragers van het dak moeten worden geplaatst. De planken zullen op maximaal veertig centimeter afstand van elkaar aangebracht moeten worden. Vanaf de ladder of trap dient in ieder geval één van deze loopplanken rechtstreeks kunnen worden bereikt.
 • Er dient een deugdelijke, stevige valbeveiliging te worden aangebracht rondom de werkplek als deze op 2,50 meter hoogte of hoger is. Deze beveilig kan er op verschillende manieren worden gerealiseerd. Een veilige constructie is het plaatsen van dakrandbeveiliging. Dit zijn stevig bevestigde hekwerken met een hoogte van minimaal 1 meter en zijn geplaatst rondom de randen van het dak. Een andere optie is het plaatsen van speciale steigers die hekwerken bevatten of relingen. Daarnaast kan men ook veilige hoogwerkers gebruiken.
 • Weersomstandigheden vormen een factor waar zeker rekening mee moet worden gehouden. Denk hierbij aan regen, wind, sneeuw en vorst. Door een hoge windkracht kan men van het dak worden afgeblazen of uit balans worden gebracht. Vorst en sneeuw kan ook zorgen voor gladheid met alle mogelijke gevaren van dien.
 • Openingen in het dak dienen zo snel mogelijk professioneel te worden gerepareerd of te worden afgezet op een goede manier zodat niemand in de gaten en openingen kan vallen.
 • Het werken met een railsysteem met vanggordel of een veiligheidsharnas wordt ook vaak gedaan. Hierbij draagt de werknemer een speciaal harnas met een kabel er aan vast zodat de werknemer als hij of zij ten val komt niet verder kan vallen dan de lengte van de kabel. Een veiligheidsharnas wordt in de praktijk meestal in combinatie met andere veiligheidsmaatregelen genomen.
 • Zorg er voor dat het dak zo netjes mogelijk en schoon mogelijk wordt gehouden. Met andere woorden laat geen materialen en gereedschappen op het dak liggen zodat struikelen, uitglijden en verstappen wordt voorkomen.

Waarom zijn er veiligheidscertificaten en wat is de geldigheidsduur van veiligheidscertificaten?

Bedrijven zijn in Nederland verplicht om een veilige werkplek te garanderen aan de medewerkers die bij hen in dienst zijn. Deze verplichting komt voort uit de Arbowet. Bedrijven moeten er voor zorgen dat het bedrijfspand, de bouwplaats, de projectlocatie of andere werksituatie zo veilig mogelijk is voor werknemers en andere aanwezigen. Hieruit vloeit voort dat bedrijven verplicht zijn om bepaalde (elektrische) gereedschappen te keuren. Daarnaast moeten bedrijven er voor zorgen dat kranen en andere hijsmiddelen zijn gekeurd en voorzien zijn van de juiste bevestigingsmiddelen. Alleen veilige gereedschappen en werktuigen zijn niet voldoende.

Veiligheidsaspecten op het werk
Het personeel moet ook op de hoogte zijn van de veiligheidsaspecten die verbonden zijn aan het werken met bepaalde werktuigen en gereedschappen. Bij de meeste werktuigen is er sprake van roterende delen en word er een bepaalde mechanische kracht uitgeoefend. Wanneer een werknemer hier onzorgvuldig mee omgaat kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Werkgevers zijn daarom verplicht om werknemers voor de aanvang van de werkzaamheden goed te instrueren over de manier waarop de werkzaamheden moeten worden verricht.

Werkinstructie
Deze instructie moeten bedrijven kunnen aantonen bij de Arbeidsinspectie wanneer deze inspectie daarom vraagt. Het is moeilijk om een werkinstructie die mondeling is gegeven aan te tonen bij de arbeidsinspectie. Daarom kiezen veel bedrijven er voor om de werkinstructie schriftelijk te doen. Vaak worden hiervoor opleidingsinstanties benadert. Deze opleidingsinstanties verzorgen voor bedrijven de complete theoretische instructie. Daarnaast zorgen ze er voor dat er ook in de praktijk kan worden geoefend. Dit kan meestal bij de opleidingsinstantie. Daarnaast kiezen veel bedrijven in samenwerking met opleidingsinstanties er voor om veiligheidstrainingen binnen de muren van het bedrijf te doen. Daarbij kan vaak ook gebruik worden gemaakt van de middelen die het bedrijf te beschikking heeft zoals heftrucks, reachtrucks en kranen. Voor een bedrijf is deze samenwerking interessant omdat het kostenbesparend is en daarnaast ook professioneel omdat de instructies door externe instanties worden gegeven. Dit ontzorgt een bedrijf. Voor werknemers is het prettig dat de instructies en de praktijktraining binnen het bedrijf plaatsvinden waar ze normaalgesproken ook werken. Dit is een vertrouwde omgeving en er wordt gewerkt met apparatuur waarmee ze ook in de toekomst zullen werken.

Wat is de geldigheid van veiligheidscertificaten
Wanneer werknemers een veiligheidstraining hebben gehad wordt deze vaak afgerond met een examen. Het examen bestaat vaak uit een theoretisch deel en een praktisch deel waarbij daadwerkelijk met de machines en voertuigen wordt geoefend. Na het afronden van de training en het behalen van de examens is de medewerker voldoende geïnstrueerd om de werkzaamheden uit te voeren waarvoor hij de instructie heeft gevolgd. Een veiligheidscertificaat en een werkinstructie is niet onbeperkt geldig. Voor onderstaande veiligheidscertificaten en werkinstructies  is een geldigheidsduur van toepassing van vijf jaar.

 • Veilig hijsen en heffen certificaat
 • Valbeveiliging certificaat
 • Heftruck certificaat
 • Reachtruck certificaat
 • Veilig werken met een hoogwerker certificaat

Naast bovengenoemde veiligheidscertificaten wordt er in de praktijk ook vaak gevraagd om andere veiligheidscertificaten. Een bekend certificaat dat veel gevraagd wordt is het VCA. Hierover is in de volgende alinea informatie beschreven.

VCA certificaat
Daarnaast wordt er in de praktijk ook vaak het VCA verplicht gesteld voor werknemers op bouwlocatie en de petrochemische sector. Niet alleen op bouwlocaties wordt het VCA gebruikt als veiligheidsinstructie, in toenemende mate wordt het VCA ook gebruikt voor  machinefabrieken en productiebedrijven als veiligheidsinstructie monteurs en ander technisch personeel. VCA is een afkorting die staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een Basis VCA voor uitvoerend personeel en VOL VCA voor leidinggevenden. Een VCA certificaat is tien jaar geldig.