Wat is verbijzonderen?

Verbijzonderen is een woord met meerdere betekenissen. In het dagelijkse gebruik wordt verbijzonderen gebruikt om een gewoon product of apparaat te verfraaien of meer aandacht te geven. Op die manier wordt iets gewoons ‘bijzonder’. Men zou kunnen zeggen dat verbijzonderen het ‘bijzonder maken’ is van iets gewoons. Verbijzonderen wordt echter in het financieel management gebruikt. … Read more

Wat is vakjargon?

Vakjargon is taalgebruik binnen een bepaalde beroepsgroep of vakgebied en is dusdanig specifiek op het beroep of de branche gericht dat buitenstaanders de woorden of uitdrukkingen binnen dit jargon moeilijk kunnen begrijpen. In plaats van vakjargon heeft men het ook wel over vaktaal. Veel vaker gebruikt men het woord jargon. Binnen de techniek wordt ook … Read more