Uneto-VNI wil meer hybride warmtesystemen invoeren in 2018

Brancheorganisatie Uneto-VNI wil de komende jaren de huidige volledig gasgestookte cv-ketels gaan vervangen door hybride verwarmingssystemen. Hybride verwarmingssystemen zijn niet volledig aardgasvrij maar zorgen er wel voor dat er veel minder aardgas wordt verbrand om het water van cv-leidingen te verwarmen. Door een combinatie met een warmtepomp is een cv-ketel als het ware de tweede verwarmingsbron van een woning. In eerste instantie zal de warmtepomp worden ingeschakeld om de woning te verwarmen en als deze warmtepomp onvoldoende capaciteit heeft zal de cv-ketel in werking treden. Men spreekt hierbij ook wel over een hybridewarmtepomp of een hybrideketel.

Wat kost een hybride warmtepomp?
Een hybridewarmtepomp kost meer dan een conventionele gasgestookte cv-ketel. Dat zorgt er voor dat de prijs een belangrijke rol of zelfs een belemmering kan vormen in de energietransitie in de verwarmingstechniek. Volgens schattingen zijn gecombineerde verwarmingssystemen die bestaan uit een warmtepomp en een hybride ketel duizenden euro’s duurder dan een gasgestookte cv-ketel. De overheid zo hiervoor oplossingen moeten bedenken. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar zoals een speciale gebouw-gebonden financiering. Deze oplossing wordt onder andere door UNETO-VNI voorgesteld. In dat geval sluit de woningeigenaar een servicecontract af voor het hybride verwarmingssysteem. De woningeigenaar betaald dan een vast bedrag per maand voor de installaties. Als de woning wordt verkocht gaat het servicecontract over naar de nieuwe eigenaar.

Nulwoningen en passief huizen
Nederland wil steeds meer klimaatneutraal bouwen. Dat houdt in dat woningen in de toekomst steeds vaker en steeds beter in staat zijn om hun eigen energie op te wekken. Denk hierbij aan energieneutrale concepten zoals een nulwoning of een passiefhuis. Deze woningen zijn in staat om in hun eigen energiebehoefte te voorzien. Een hybrideoplossing is daarbij een tussenoplossing maar een verwarmingssysteem waarbij in het geheel geen aardgas wordt gebruikt is nog beter. Uneto-VNI ziet vooral kansen in hybride systemen. Doekele Terpstra, voorzitter van Uneto-VNI geeft aan “als woningen straks grotendeels hun eigen, duurzame energie opwekken is de cv-ketel als onderdeel van een hybride systeem alleen nog nodig om piekbelasting op te vangen, zoals bij strenge vorst en op momenten dat er geen groene stroom beschikbaar is”.

Vanaf 2021 moeten cv-ketels vervangen worden voor andere warmtebronnen of hybride oplossingen

Nederland wil steeds minder gebruik maken van aardgas. Dat betekent dat er oplossingen moeten worden bedacht waarmee de huidige gas-verbruikende verwarmingssystemen kunnen worden vervangen. De klassieke cv-ketel verbruikt aardgas om het water in de cv-leidingen te vervangen. Dit systeem zet redelijk relatief inefficiënt gas om in warmte. Deze warmte wordt overgedragen op het water in de cv-leidingen en wordt afgeven aan de omgeving via radiatoren. Dit systeem is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van aardgas. Door het verstoken van aardgas door de cv-ketel wordt er CO2 uitgestoten. Inmiddels is er een breed draagvlak om deze vorm van verwarmen te vervangen door een duurzame oplossing.

CV-ketels vervangen
Er zijn verschillende partijen uit verschillende branches die de cv-ketel willen uitfaseren binnen drie jaar tijd. Dat betekend dat er vanaf 2021 een andere manier van verwarmen moet worden doorgevoerd. De partijen streven er naar om huizen te verduurzamen. De verwarmingstechniek is daar een belangrijk onderdeel van. Ieder jaar zijn er in Nederland circa 350.000 cv-ketels aan vervanging toe. Het is volgens de partijen wenselijk dat deze cv-ketels worden vervangen voor duurzame oplossingen. Hierbij denkt men onder andere aan een hybride ketel of een hybride warmtepomp. Deze gecombineerde verwarmingssystemen worden ook in 2018 al steeds vaker toegepast.

Hybride ketel of hybride warmtepomp
De term ‘hybride’ kent men in Nederland vooral uit de voertuigentechniek waarbij een hybride auto een gecombineerd systeem heeft van een elektromotor en een verbrandingsmotor die draait op fossiele brandstof. Dit is in feite ook het geval bij hybride verwarming. Een hybrideketel is een gasgestookte cv-ketel maar deze is gekoppeld aan een hybridewarmtepomp. Dit betekend in de praktijk dat de hybride warmtepomp als eerste zal worden aangesproken voor de verwarming van een woning of ander gebouw. Wanneer de hybride warmtepomp te weinig capaciteit heeft om het gebouw te verwarmen zal de cv-ketel gas gaan verstoken om aan de warmtevraag te voldoen. Dit is ook het geval wanneer er heet water zal moeten worden afgetapt. Doordat deze hybride oplossing minder aardgas verbruikt is het een duurzame oplossing. Een warmtepomp kan men echter ook gebruiken zonder een cv-ketel of hybride ketel. Die oplossing is nog duurzamer omdat men dan in het geheel geen gebruik hoeft te maken van een cv-ketel en dus aardgasvrij is.

Uneto-VNI
Brancheorganisatie Uneto-VNI is actief in de installatietechniek en is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in deze sector. Uneto-VNI is er van overtuigd dat de gasgestookte cv-ketel op den duur zal moeten verdwijnen uit de woningen van Nederland. Samen met fabrikanten van cv-ketels, milieuorganisaties en een deel van de energiesector heeft Uneto-VNI een manifest gepresenteerd. Dit gebeurde op woensdag 28 maart 2018. Het manifest gaat over het plan om de cv-ketels uit te faseren de komende jaren en werd verstrekt aan de Tweede Kamer en Diederik Samsom. De heer Samsom is door het kabinet aangesteld als onderhandelaar voor het Klimaat- en Energieakkoord.

Wat is een installateur en met welke installaties kan een installateur werken?

Installateur is een beroep in de installatietechniek. Het is vrij algemene benaming voor verschillende vakgebieden die onder de installatietechniek vallen. Een installateur legt verschillende installaties aan in woningen, utiliteit en industrie. Het gaat hierbij met name om centrale verwarmingsinstallaties, HVAC-installaties, waterleidingen, sanitair en elektriciteit. Deze vakgebieden zijn tegenwoordig zo specialistisch dat installateurs vaak worden ingedeeld in het vakgebied waarin de desbetreffende monteur is gespecialiseerd. Hierdoor worden installateurs meestal in verschillende functies ingedeeld bij een installatiebedrijf. Hieronder zijn deze functies weergegeven en is kort benoemd welke werkzaamheden en installaties bij deze functies aan de orde komen.

  • CV monteurs voeren taken uit met betrekking tot het aanleggen en fitten van CV-leidingen, het plaatsen van radiatoren en CV-ketels.
  • Dikwandig CV monteurs plaatsen leidingen ten behoeve van grote CV-installaties voor utiliteit en industrie. Daarnaast plaatsen dikwandige CV monteurs grote CV-ketels. De dikwandige leidingen die aan deze installaties zijn verbonden worden gefit en gelast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van autogeen lassen en daarnaast ook van TIG-lassen.
  • HVAC-monteurs plaatsen systemen met betrekking tot luchtbehandeling. Dit kunnen naast luchtverwarmingssystemen ook airconditioninginstallaties zijn ten behoeve van de verkoeling van de lucht.
  • Zinkwerkers plaatsen dakgoten, hemelwaterafvoer en ander zinkwerk rondom woningen en utiliteit.
  • Loodgieters zijn medewerkers die zich met name bezig houden met het plaatsen van gasleidingen en waterleidingen in woningen en utiliteit. De term loodgieter wordt nog wel gebruikt maar is verouderd omdat er geen lood meer gegoten word in de installatietechniek. Daarom worden loodgieters ook wel W-monteurs genoemd. De ‘W’ staat hierbij voor werktuigbouwkundige monteurs.
  • Elektromonteurs of elektriciens zijn verantwoordelijk voor de complete elektrische installatie van een woningen, utiliteit of industriële gebouwen. Elektromonteurs hebben hiervoor verschillende disciplines. Zo zijn er elektromonteurs die specifiek ervaring hebben in de woningbouw. Ook zijn er elektromonteurs die juist ervaring hebben in de industrie of utiliteit. Deze onderverdeling wordt gemaakt omdat de eisen en technische aspecten verschillen die aan deze installaties worden gesteld.
  • Meet- en regeltechnici zijn specialistische installateurs die gebouwbeheersystemen inregelen en storingen in deze systemen oplossen. Daarnaast houden meet- en regeltechnici zich bezig met het aanleggen van brandmeldinstallaties en inbraakbeveiligingsinstallaties. Hierbij komt naast bedrading ook elektrotechniek, elektronica en software aan de orde.

Installatiebedrijven kunnen zich op meerdere installatiesystemen richten. Daarom zijn binnen installatiebedrijven meestal verschillende monteurs aanwezig. Wanneer er een probleem aan een installatie ontstaan worden installatiebedrijven gebeld met het verzoek om een installateur. Het installatiebedrijf kan uit de aard van de storing of melding opmaken wat voor installateur ingezet moet worden om de installatie te repareren. De meeste installatiebedrijven zijn aangesloten bij de UNETO-VNI. Dit is de ondernemersorganisatie voor bedrijven uit de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel.