Wat is een Schraderventiel of Amerikaans ventiel?

Een Schraderventiel wordt ook wel een Amerikaans ventiel genoemd. Dit is een speciaal soort ventiel dat men name bij mountainbikes wordt toegepast. Verder wordt dit ventiel ook bij speciale andere fietsen toegepast en sommige kinderwagens met luchtbanden. Het Schraderventiel of Amerikaans ventiel wordt ook veel toegepast bij brommers. Omdat dit ventiel vrijwel bij alle auto’s wordt toegepast noemt men het Schraderventiel naast Amerikaans ventiel ook wel autoventiel of autobandventiel. Soms noemt met dit type ventiel ook wel brommerventiel.

Hoe werkt een Schraderventiel
De werking van het Schraderventiel is gebaseerd op de werking van een terugslagventiel. Dit houdt in dat het ventiel slechts in één richting lucht (gas) zal doorlaten en als dit gas tracht terug te stromen zal het ventiel zich sluiten. Deze terugslag van gas wordt tegengehouden vandaar de naam terugslagventiel. Het ventiel zelf ziet er uit als een brede cilinder. Deze cilinder is bijvoorbeeld breder dan een Hollands ventiel dat nog steeds bij veel fietsen wordt toegepast.

In het midden van het ventiel zit een klein pennetje dat ingedrukt kan worden. Als men dit doet zal men merken dat het ventiel zich opent en kan er dus wel lucht uit tegengestelde richting het ventiel uitstromen. Men kan op deze manier de band leeg laten lopen.

Voor een Schraderventiel zijn speciale pompen ontwikkeld. Deze pompen zorgen er voor dat het ventiel zich tijdens het oppompen van de band zal openen. Daardoor kan men met voldoende druk de band oppompen. De Nederlandse fietspomp (met knijper) past niet op dit ventiel. De opening van de fietspomp is te smal om te passen rondom het Schraderventiel/ Amerikaanse ventiel. Daarom wordt er een speciale verloopnippel toegepast die doormiddel van een schroefdraad op het Schraderventiel/ Amerikaanse ventiel wordt gedraaid.

Het Schraderventiel heeft wereldwijd een bredere toepassing dan het Hollandse ventiel.

Wat zijn terugslagventielen, terugslagkleppen en keerkleppen?

Terugslagventielen zijn ventielen die worden gebruikt om gas, poeder, water of granulaat in één bepaalde richting door te laten. Hierbij duwt over het algemeen de stof die doorgelaten moet worden tegen de klep als het er doorheen stroom. Bij het terugstromen zorgt de zwaartekracht of een veer er voor dat de klep zich sluit. Ook kan de stof zelf er voor zorgen dat het ventiel of de klep wordt gesloten.  Hierdoor kan het materiaal slechts in één richting door het ventiel stromen. Daarom wordt een terugslagventiel ook wel een terugstroombeveiliger genoemd. Als er sprake is van een soort klep die de terugstroom keert dan heeft men het ook wel over een keerklep of een terugslagklep.

Terugslagventielen of terugslagkleppen
Men heeft het over terugslagventielen wanneer men doormiddel van een pomp lucht (gas) door een ventiel van bijvoorbeeld een autoband of fietsband pompt. In hydraulische circuits past men ook wel terugslagkleppen toe die kunnen zowel gestuurd zijn als niet gestuurd.

Keerkleppen
Bij apparaten die aangesloten zijn op het waterleidingnet maakt men gebruik van keerkleppen. De apparaten waarbij keerkleppen toegepast worden zijn bijvoorbeeld vaatwassers en wasmachines. Deze keerklep is een soort beveiliging die er voor zorgt dat verontreinigd water uit het apparaat niet kan terugstromen in de waterleiding waardoor het leidingwater zou kunnen vervuilen. Keerkleppen hebben een belangrijke functie en moeten daardoor regelmatig worden gecontroleerd.