Wat is een zendmast?

Een zendmast is een hoge constructie die voorzien is van antennes en andere zendapparatuur waardoor de mast signalen kan zenden en ontvangen. Een zendmast wordt ook wel een radiomast genoemd, een televisietoren of Tv-toren. Het zijn dikwijls zeer hoge constructies die ver boven de bestaande bebouwing uitsteken of bovenop hoge gebouwen zijn geplaatst. Hierdoor worden de signalen die worden verzonden en ontvangen niet gehinderd door gebouwen, constructies, bomen en andere objecten. Op een zendmast kunnen meerdere antenne-eigenaren een antenne laten plaatsen. Dit kunnen bijvoorbeeld telecombedrijven zijn. in de praktijk zijn zendmasten vaak voorzien van meerdere antenne-installaties.

Waarvoor dient een zendmast?
De zendmast is in de eerste plaats een constructie. Op deze constructie zijn antennes bevestigd. De zendmast dient er voor om deze antennes zo hoog mogelijk in de lucht te houden. Uiteindelijk gaat het om het verzenden en ontvangen van signalen. De zendmast is puur ter ondersteuning hiervan en wordt daarom ook wel een ondersteuningsconstructie genoemd. De antennes die op een zendmast zijn geplaatst worden gebruikt voor de transmissie van verschillende signalen van telefoons, radio of televisie. Als men gebruik maakt van langegolf- en middengolfzenders zal men over het algemeen kiezen voor een metalen mast die zelf ook als antenne wordt gebruikt. ook kan men meerdere masten gebruiken waartussen een antenne wordt aangebracht.

Waaruit bestaat een zendmast?
Een zendmast bestaat in hoofdzaak uit twee onderdelen namelijk de antenne of antennes en de mast die de ondersteuningsconstructie vormt voor deze antennes.

  • Mast: De mast is een hoge constructie die bestaat uit een aantal verbindingen die voor extra stevigheid zorgen. Een voorbeeld hiervan is de vakwerkmast die uit een raamwerk van verbindingen bestaat. Deze verbindingen zijn metalen buizen die in een driehoekvorm aan elkaar zijn verbonden voor extra stevigheid. De mast heeft meestal een witte of grijze kleur en is in de basis breder dan in de top van de mast. Soms bevat een zendmast een basis van beton of steen. Dit kan ook een gebouw zijn waarop een stalen mastvormige constructie is geplaatst. Veel zendmasten lopen uit op een punt.
  • Antennes: bovenaan de mast is een draad of dradenstelsel bevestigd aan de mast om als antenne te dienen. Daarvoor kan ook een stang of een stangenstelsel worden gebruikt. De delen zijn aan de zendmast bevestigd voor het ontvangen of uitzenden van elektromagnetische golven. Deze  antennes kunnen ook uitsteken ten opzichte van de rest van de constructie.

Sneller internet en hoger inkomen

Het Zweedse telecombedrijf Ericsson heeft dinsdag 17 september 2013 een onderzoek gepresenteerd over internetgebruik. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat gebruikers die een hogere internetsnelheid hebben ook een hoger inkomen hebben. Huishoudens met een lagere internetsnelheid verdienen over het algemeen minder.

Onderzoek Ericsson
Telecombedrijf Ericsson heeft het onderzoek heel breed aangepakt. Het bedrijf heeft gegevens gebruikt van huishoudens in ontwikkelde landen. Daarnaast heeft Ericsson ook gegevens gebruikt van huishoudens in Brazilië, India en China. Deze opkomende economieën zijn voor Ericsson interessant. Een stijging van 0,5 naar 4 Mbps in internetsnelheid zorgt bij de opkomende economieën voor een verhoging van het inkomen van 35 euro. In ontwikkelde landen zoals de West-Europese landen zorgt een vergroting van een reedbandsnelheid van 4 naar 8 Mbps voor een hoger inkomen van 90 euro per maand.

Conclusie onderzoek Ericsson
De onderzoekers van telecombedrijf Ericsson trekken op basis van het onderzoek de conclusie dat mensen effectiever werken met sneller internet. Ze kunnen door sneller internet meer toegang hebben tot specialistische producten op internet zoals videoconferenties. Daarnaast zorgt een sneller internet er voor dat mensen ook vanuit huis kunnen werken. Ze kunnen daarnaast ook via internet sneller solliciteren en hun digitale netwerk opbouwen en onderhouden. Voor mensen met een lagere internetsnelheid is dit moeilijker.

Rectie Technisch Werken:
Bovenstaande informatie stond op de nieuwswebsite nu.nl. De vraag die ik altijd stel bij deze informatie is: “wat kwam eerder het kip of het ei”. Wanneer mensen namelijk een hoger inkomen hebben kunnen ze ook beter een pakket aanschaffen met sneller internet. Sneller internet is namelijk over het algemeen genomen duurder. Lagere inkomens kunnen de afweging maken om hun maandsalaris aan andere, in hun ogen belangrijker, zaken uit te geven.