Technisch uitzendbureau april 2017

Technische uitzendbureaus hebben in de maand april 2017 verschillende uitdagingen in het uitzendwezen. De belangrijkste uitdaging die deze intermediairs hebben is het vinden van geschikt personeel voor de vele technische vacatures die open staan. Het ontvangen van technische vacatures is daarentegen helemaal niet moeilijk. Tijdens de economische crisis hebben veel uitzendbureaus bedrijven moeten benaderen voor technische vacatures waar ze hun uitzendkrachten voor konden bemiddelen. Tegenwoordig is de situatie omgekeerd veel technische bedrijven zetten hun vacatures uit bij specialistische uitzendbureaus in de hoop dat deze bureaus geschikt tijdelijk personeel kunnen vinden. Veel bedrijven kiezen er echter ook voor om hun vacatures rechtstreeks op hun eigen website te plaatsen of op één van de vele joboards of vacaturebanken die op internet staan.

Uitzendkrachten behouden
Naast het vinden van geschikt personeel voor de vacatures merken technische uitzendbureaus ook dat er een andere uitdagingen ontstaan. Een belangrijke uitdaging is bijvoorbeeld het behoud van eigen personeel. Daarbij is zowel het behoud van intern personeel, dit zijn de consultants en intercedenten, een uitdaging maar ook het behoud van extern personeel zoals uitzendkrachten en gedetacheerden. Er komt namelijk meer werk los op de technische arbeidsmarkt en dat zorgt er voor dat technisch personeel en dus ook technische uitzendkrachten meer keuze hebben. Er zijn meer vacatures waaruit technische personeel kan kiezen.

De uitzendkracht centraal
Uitzendbureaus en hun opdrachtgevers moeten in 2017 nog meer hun best doen om uitzendkrachten tevreden te stellen en te behouden. Dat is niet eenvoudig maar uitzendbureaus die in de economische crisistijd klaar stonden voor hun uitzendkrachten kunnen vaak rekenen op een loyaal bestand aan flexkrachten. Nu de economie weer aantrekt blijken veel uitzendbureaus er alles aan te doen om uitzendkrachten te interesseren voor de vacatures die ze nu open hebben staan. Verscheidene van die uitzendbureaus waren heel wat minder actief bezig voor uitzendkrachten toen het slecht ging met de economie. Veel uitzendkrachten zijn dit niet vergeten. Ook nu blijkt dat een goed en degelijk netwerk van uitzendkrachten van groot belang is voor uitzendbureaus ook voor uitzendbureaus in de techniek. Een technisch uitzendbureau met een goed netwerk van techneuten is klaar om ook de komende maanden in 2017 haar klanten te bedienen van geschikt technisch personeel.

Overname van uitzendkrachten door klanten
Wanneer een technisch uitzendbureau echter haar werk goed heeft gedaan kan het uitzendbureau ook de gevolgen ondervinden van haar eigen succes. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de klant, of inlener zo tevreden is over de uitzendkracht dat deze besluit om deze uitzendkracht zelf in dienst te nemen. Nu de economie weer aantrekt zijn klanten daarnaast hoopvoller over hun toekomst en de orders die ze van hun opdrachtgevers ontvangen. De flexibele schil kan soms wat dunner van de organisaties om meer ruimte te maken voor een dikke kern van vaste contractanten of krachten met een tijdelijk contract.

Met name specialistische technische bedrijven kiezen er vaak voor om technische vakkrachten rechtstreeks een contract aan te bieden als blijkt dat de technische uitzendkrachten over de gewenste vaardigheden beschikken. Zo worden technische bedrijven indirect ook de concurrenten van uitzendbureaus in de techniek. Veel uitzendondernemingen maken daarom afspraken met hun klanten over de overnametermijn van hun kandidaten. Soms mogen kandidaten na een gewerkt half jaar al worden overgenomen maar verschillende uitzendbureaus in de techniek proberen die termijn al op te rekken omdat ze anders binnen zes of zeven maanden hun technische vakkrachten kwijt raken aan hun opdrachtgevers.

Solliciteren in de techniek

De techniek is een brede branche binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Binnen deze branche zijn zeer veel verschillende bedrijven actief. Toch verschillende producten en diensten die in de techniek worden aangeboden. Bedrijven in de techniek proberen zich van elkaar te onderscheiden door zich te specialiseren op een bepaald segment van de techniek. Hierdoor maken bedrijven unieke producten en leveren ze specifieke diensten. Dit zorgt voor een bepaalde klantenkring of afzetgebied. Bedrijven die hoogwaardige technische producten aanbieden waar veel vraag naar is staan stevig in de markt. De positie van deze bedrijven wordt nog steviger naarmate ze producten maken die concurrenten niet kunnen of mogen maken. Sommige bedrijven hebben speciale machines die zeer unieke producten kunnen maken omdat deze machines meer mogelijkheden of capaciteiten hebben dan de machines van concurrenten. Andere bedrijven onderscheiden zich door een hoger kennisniveau. Het is ook mogelijk om je positie als bedrijf te verstevigen door te voldoend aan certificeringen of door het patent op de vervaardiging van bepaalde producten.

Sollicitanten onderscheiden zich ook in de techniek
Niet alleen bedrijven dienen zich in de techniek te onderscheiden, ook werknemers en sollicitanten moeten zich onderscheiden van hun collega’s. Dit kan doormiddel van opleidingsrichting, opleidingsniveau, werkervaring en hobby’s waarmee unieke technische vaardigheden zijn aangeleerd. Door dit onderscheid kunnen werknemers en sollicitanten zich op één of meerdere technische vakgebieden specialiseren en een toegevoegde waarde vormen voor bedrijven.

Tegenwoordig ziet de arbeidsmarkt er anders uit dan in de twintigste eeuw. Bedrijven hebben meestal geen vaste klantenkring en maken door de jaren heen verschillende producten. Modernisering en technologie spelen een belangrijke rol in bedrijfsprocessen. Producten moeten sneller en hoogwaardiger worden gemaakt. Daarnaast is er ook aandacht voor duurzaamheid en speelt ook de prijs een belangrijke rol op de markt. In deze spanningsvelden opereren bedrijven maar ook personeelsleden. Personeel blijft tegenwoordig niet zo lang meer bij bedrijven als vroeger. In het verleden hadden sommige personeelsleden één of twee werkgevers en bleven ze daar tot aan hun pensioen werken. Tegenwoordig kan men in vijf jaar tijd wel twee of zelfs drie werkgevers hebben. Bedrijven vinden dit vandaag de dag minder bijzonder dan in het verleden.

Dit komt ook doordat bedrijven veel projectmatig werken. Daarvoor zoeken ze dan technisch specialisten die op projectbasis worden ingezet. Dit kan doormiddel van tijdelijke contracten of op basis van detachering en uitzenden. Bedrijven moeten flexibeler worden en personeelsleden zullen dat in veel gevallen ook moeten worden. Hoe meer kennis en ervaring personeelsleden hebben hoe makkelijke ze een toegevoegde waarde kunnen vormen voor verschillende bedrijven. Personeel kan daardoor rekenen op een leven lang leren. Als personeelsleden niet hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen lopen ze de kans dat hun kennis veroudert waardoor hun positie op de arbeidsmarkt minder gunstig wordt.

Werk zoeken in de techniek
Met alleen het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden is de techneut nog niet verzekerd van werk. Deze kennis en vaardigheden moeten ook onder de aandacht gebracht worden bij bedrijven. In het verleden was het voldoende dat men een klein netwerk had met technische bedrijven in de stad of het dorp waar men woonde. Tegenwoordig dient een netwerk veel groter te zijn. Netwerken zijn niet meer aan een stad of dorp gebonden en worden steeds groter. Netwerken bestaan uit bedrijven in een provincie of zelfs een grotere regio. Deze regio kan landelijk of zelfs internationaal zijn. Naar mate de techneut gespecialiseerder is zal hij of zij ook gebruik moeten maken van een groter netwerk. Hierdoor wordt de kans vergroot dat in dat netwerk een bedrijf aanwezig is die behoefte heeft aan de technische expertise waarover de techneut beschikt.

Dit kunnen overigens techneuten zijn in uitvoerende technische functies en techneuten in leidinggevende functies of functies die zich richten op tekenen en ontwerp. Over het algemeen hebben hoger opgeleide technici ervaring met digitale netwerken en zijn ze daarnaast ook goed in staat om in het Engels te communiceren. Hierdoor kunnen engineers, ingenieurs, constructeurs en tekenaars via internet goed hun vaardigheden kenbaar maken bij bedrijven. Techneuten in deze functiegebieden kunnen daardoor op veel verschillende locaties werken.

Uitvoerende techneuten hebben over het algemeen meer moeite met het solliciteren via digitale netwerken. In het dagelijks leven werken ze meestal minder met computers dan bijvoorbeeld ingenieurs. Dit zorgt er voor dat ze buiten hun werk om hun digitale netwerken op orde moeten houden. Hiervoor zijn ze dan meestal aangewezen op avonden en weekenden. Dit vereist een belangrijke mate van discipline die niet iedere techneut kan opbrengen.

Uitzendbureaus een oplossing voor techneuten
Veel techneuten kiezen er voor om via uitzendbureaus en detacheringsbureaus te solliciteren. Hierdoor maken ze handig gebruik van de grote netwerken waarover deze bemiddelingsbureaus beschikken. In overleg met uitzendbureaus en detacheringsbureaus kunnen ze een specifiek profiel opstellen dat aangeboden kan worden aan verschillende bedrijven. Hierdoor worden de kennis en vaardigheden van de techneut bij verschillende bedrijven onder de aandacht gebracht. Bedrijven kunnen kijken of het profiel past binnen de projecten die in het bedrijf worden uitgevoerd. Omdat veel bedrijven projectmatiger werken is dit een ideale oplossing. Bedrijven en techneuten gaan in samenwerking met uitzendbureaus kort durende dienstverbanden met elkaar aan. Hierdoor krijgt de techneut een brede kijk op het bedrijfsleven en leert deze meestal ook nieuwe vaardigheden aan. Dit zorgt er voor dat de techneut zijn meerwaarde op de arbeidsmarkt vergroot en breder inzetbaar wordt.

Sommige bedrijven kiezen er ook voor om technisch personeel voor langere tijd aan te nemen via een uitzendbureau. Dit gaat meestal doormiddel van detacheringscontracten. Omdat uitzendbureaus ook een groot netwerk hebben van technisch personeel kunnen bedrijven ook vragen aan uitzendbureaus om de werving en selectie te doen voor personeel van specifieke technische functies. Op die manier kunnen uitzendbureaus voor techneuten ook banen zoeken voor langere tijd en rechtstreeks dienstverband bij een opdrachtgever. Een technisch uitzendbureau kan daardoor een totaalpakket aan oplossingen bieden aan haar opdrachtgevers en aan technische werkzoekenden.