Wat is augmented reality of AR?

Augmented reality is een Engelse term die wordt gebruikt voor digitale systemen die worden toegevoegd aan de realiteit. Dat maakt augmented reality (afgekort met AR) in feite een toegevoegde realiteit of TR. Augmented reality kan op verschillende manieren worden toegepast. Zo kan men AR live toepassen, direct maar ook indirect.

Toepassen van augmented reality
Voor augmented reality maakt men gebruik van een digitaal systeem, bijvoorbeeld een tablet, laptop, smartphone of computer. De beelden op deze apparatuur kan men als het ware over de realiteit heen leggen. De realiteit is de situatie die de mens zelf kan zien. Door de toegevoegde realiteit oftewel de augmented reality kan de mens de realiteit voorzien van extra beelden en informatie. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan doormiddel van het scannen van een QR-code. Ook kan men gebruik maken van een zogenaamde augmented reality bril oftewel een Ar bril die voorzien is van een speciale prismalens. Verder is het mogelijk om augmented reality toe te passen doormiddel van projectie.

Hoe werkt augmented reality?
Augmented reality werkt doormiddel van elektronische apparatuur in combinatie met software. Als men bijvoorbeeld een smartphone of tablet zou gebruiken om augmented reality toe te passen dan dient men de camera die op deze apparatuur zit te gebruiken. Met de camera van de smartphone of tablet kijkt men naar de omgeving. De augmented reality voegt aan de omgeving informatie of beelden toe. Dat gebeurd doormiddel van software. De AR software zorgt er dus voor dat men meer kan zien.

Wat zie je met augmented reality?
In feite zorgt AR er voor dat mensen meer kunnen zien van een bepaalde omgeving, gebouw, machine of product. Doormiddel van AR kunnen plannen of fantasie met de werkelijkheid samensmelten. Het onzichtbare wordt zichtbaar en het ontastbare komt in beeld. Zo kan men bijvoorbeeld augmented reality gebruiken als men een bepaald stuk grond bekijkt om te zien waar bijvoorbeeld leidingen lopen of fundamenten. Augmented reality is natuurlijk voorgeprogrammeerd door mensen. Dat zorgt er voor dat alleen datgene te zien krijgt in AR dat door de software-ontwikkelaar is bepaald en vastgelegd.

Augmented reality in realtime
Een belangrijk aspect van augmented reality is dat het in realtime moet kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent dat augmented reality live toegepast moet kunnen worden oftewel in reële tijd. Iemand die AR gebruikt moet dus direct de beelden die hij in werkelijkheid ziet kunnen samensmelten met de beelden uit de AR software.

Augmented reality in de techniek
In verschillende technische sectoren maakt men gebruik van augmented reality. AR biedt namelijk oplossingen die eigenlijk niet door andere systemen of middelen kunnen worden behaald. Doormiddel van AR kan men bijvoorbeeld een handboek voor het repareren van machines en installaties veel effectiever maken. Men gebruikt in de praktijk augmented reality bijvoorbeeld om aan een monteur duidelijk te maken waar welk onderdeel van een machine zit.

Dit kan door een tablet of smartphone voor de machine te houden en de beelden van de machine te laten versmelten met de informatie en tekeningen in de smartphone of tablet. Vaak kunnen ook opdrachten gegeven worden door de monteur aan het AR systeem waardoor specifieke onderdelen kunnen worden verduidelijkt of voorzien van extra informatie. Op die manier kan een monteur veel sneller bepaalde onderdelen vinden en hoeft hij of zij niet grote handleidingen door te lezen om de juiste informatie te verkrijgen.

Voordelen van augmented reality

Augmented reality heeft belangrijke voordelen in de praktijk. Als men kijkt naar de hiervoor beschreven situatie dan is augmented reality een ideaal middel om een monteur snel en effectief van de juiste informatie te voorzien. De mens kan meer te weten komen van de omgeving door software en realiteit te combineren in realtime. Augmented reality is ook een effectief middel om studenten en leerlingen te ondersteunen in hun leerproces. Het leerproces wordt nog praktijkgerichter en kan ook interactiever worden gemaakt als de leerling doormiddel van de AR software kan communiceren met de objecten in de omgeving door informatie op te vragen.

Mixed reality en augmented reality
Mixed reality lijkt in sterke mate op AR. Over het algemeen bedoelt men met mixed reality een geavanceerde vorm van augmented reality. Bij mixed reality wordt een extra laag aan de realiteit toegevoegd in drie dimensies. Over het algemeen zijn de meeste AR beelden 2D oftewel een platte laag die aan het beeld van de werkelijkheid worden toegevoegd. Bij mixed reality is dit beeld 3D waardoor een nog beter beeld ontstaat van de realiteit in combinatie met de virtuele wereld.

Wat is een handheld device of elektronisch handapparaat?

Tegenwoordig hoor je steeds vaker de Engelse term ‘handheld device’ of de verkorte versie: ‘handheld’. In het Nederlands kan deze term worden vertaald met ‘handapparaat’ of ‘apparaat dat in de hand gebruikt kan worden’. In feite is een handheld device een elektronisch apparaat dat met de hand bediend kan worden. Kenmerkend voor een handheld device is de compactheid waardoor het apparaat in één hand kan worden gehouden. Voor de bediening van het apparaat kan echter ook de andere hand worden gebruikt.

Waarvoor wordt een handheld device gebruikt?
Toestellen of apparaten die onder de categorie ‘handheld device’ vallen zijn over het algemeen ontworpen voor communicatiedoeleinden. Hierbij staan de gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit voorop. Daarnaast wordt er bij het ontwerp ook veel aandacht besteed aan de uitstraling van het product. Een handheld device kan een statussymbool zijn voor de gebruiker of eigenaar. Daarom worden deze elektronische apparaten regelmatig vervangen voor modernere apparaten met nog meer mogelijkheden of een nog mooiere vormgeving. Er zijn wereldwijd veel bedrijven die handheld elektronica ontwikkelen. Meestal in de vorm van telefoons of compacte computers.

Voorbeelden van handheld elektronica
Er zijn tegenwoordig zeer veel apparaten ontwikkelt die tot de elektronische handapparaten behoren. Deze producten worden gebruikt voor communicatie en moeten dus goed informatie kunnen uitwisselen via een zichtbaar of onzichtbaar netwerk. Bedrijven ontwikkelen specifieke merknamen voor hun producten waardoor het aanbod op de markt heel breed is. Hieronder zijn een aantal voorbeelden genoemd van producten die onder de handheld elektronica vallen:

  • Mobiele telefoon (ook wel mobieltje)
  • Smartphone
  • Iphone
  • tablet-pc
  • phablet
  • personal digital assistant (pda)
  • draagbare spelcomputer ( zoals PlayStation Portable, Nintendo DS, PlayStation Vita).