Wat is het STAP-budget of StimuleringArbeidsmarktPositie?

STAP-budget is een budget dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld in het kader van de StimuleringArbeidsmarktPositie waarmee werkzoekenden en werknemers zichzelf kunnen blijven ontwikkelen om een meerwaarde te blijven vormen op de arbeidsmarkt. De afkorting STAP staat voor de eerdergenoemde StimuleringArbeidsmarktPositie waardoor duidelijk wordt dat de overheid de positie van werkzoekenden en werknemers op … Read more

Overheid stelt studiebedrag van 1000 tot 2000 euro per persoon beschikbaar voor beroepsbevolking na 2019

De Nederlandse overheid heeft mensen die tot de beroepsbevolking behoren de mogelijkheid gegeven om aanspraak te maken op 1000 tot 2000 euro om zich verder te ontwikkelen. Deze zogenaamde studiepot is beschikbaar voor werkenden maar ook voor niet-werkenden. Het geld is bedoelt om het kennisniveau en de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt te vergroten. … Read more