Stagevergoedingen verschillen in Nederland sterk per stageplaats in 2022 – 2023

Stagevergoedingen zijn vergoedingen die kunnen worden verstrekt aan iemand die stage loopt bij een bedrijf gedurende een opleiding of een ander traject. Tijdens een stage leert een student of leerling in de praktijk mee te draaien in een bepaalde sector of bepaalde beroepsgroep. Stages behoren leerzaam te zijn en bij te dragen aan de ontwikkeling … Read more