Inloopavond Shell voor inwoners gemeente Moerdijk

Donderdagavond 10 juli 2014 had Shell een inloopavond georganiseerd voor inwoners van Moerdijk. Deze inloopavond was volgens een woordvoerder van Shell goed bezocht. In totaal kwamen er 150 belangstellende op af. De inloopavond was bedoeld om inwoners van Moerdijk informatie te verschaffen over de grote brand bij het Shellcomplex vorige maand. Begin juni ontstond een grote brand in SNC Moerdijk. Deze brand ontwikkelde zich tot een grote vuurzee maar een grote ramp werd het niet voor de omgeving.

Tijdens de inloopavond werden onder andere inlichtingen verschaft over de achtergrond van deze brand. Daarnaast werd op de inloopavond informatie gegeven over de fabriek en de werkzaamheden die daar worden verricht. Verder werd verteld hoe de brandweer reageerde op de brand en op welke wijze de communicatie plaats vond.

Nieuwe inloopavond Shell
Het onderzoek naar de brand in Moerdijk gaat ondertussen verder. Als er meer informatie over de brand is zal Shell weer nieuwe inloopavonden organiseren voor belangstellenden. Shell vindt het belangrijk dat er een goede band is met de directe buren van het Moerdijkcomplex van Shell. Onduidelijkheden en onzekerheden moeten tijdens de inloopavonden van Shell zoveel mogelijk worden opgelost zodat de omwonenden van het Shellcomplex gerustgesteld zijn.

Reacties op inloopavond Shell
Tijdens de inloopavond waren er positieve en negatieve reacties over de manier waarop door Shell en de brandweer gereageerd werd op de brand op SNC Moerdijk. De communicatie liet te wensen over. Er werden bijvoorbeeld sms-jes verstuurd dat mensen de deuren en ramen moeten sluiten zonder dat daarbij de reden werd aangegeven.

Reactie van Technisch Werken
De brand op SNC Moerdijk zorgde destijds voor veel onrust. Ook vandaag de dag zijn sommige mensen ongerust over hun eigen veiligheid in de omgeving van Moerdijk. Er is behoefte aan duidelijkheid. Dat blijkt uit de belangstelling voor de inloopavond. Aan Shell is nu de taak om deze duidelijkheid te verschaffen zodat mensen met een gerust gevoel in de omgeving van SNC Moerdijk kunnen wonen en werken. Daarnaast zal duidelijk gemaakt moeten worden wat Shell gaat doen om een brand of mogelijk ramp in de toekomst te voorkomen. Veiligheid, gezondheid en milieu staan hierbij als belangrijke onderwerpen voorop.

Wat wordt op het Shell-terrein in Moerdijk geproduceerd?

Shell Nederland Chemie B.V. vestiging Moerdijk wordt ook wel SNC Moerdijk genoemd. Dit terrein bevat vier onderdelen en behoort tot de grootste chemiecomplexen in Nederland. Het totale complex heeft een oppervlakte van 325 hectare. Iedere dag werken op het Shell-terrein ongeveer 1300 medewerkers. Daarvan zijn 800 medewerker van Shell. De overige medewerkers zijn aannemers. Het olie- en chemiebedrijf Shell produceert op dit terrein per jaar 4,5 miljoen ton aan chemische producten.

Het Shell-terrein in Moerdijk werd in de jaren zestig van vorige eeuw door Shell in gebruik genomen. Deze nieuwe vestiging was noodzakelijk voor Shell omdat het bedrijf in Pernis te weinig ruimte had om nieuwe chemische fabrieken te bouwen. De locatie Moerdijk was voor Shell een logische keuze omdat deze locatie centraal ligt en daardoor goed bereikbaar is. Verder konden de Shell-complexen Moerdijk en Pernis via ondergrondse pijpleidingen goed met elkaar verbonden worden. Men koos in de jaren zestig niet voor een locatie in Antwerpen omdat die locatie minder gunstig zou zijn voor de werkgelegenheid van Nederlandse werknemers.

Belangrijkste productieproces van Shell Moerdijk
Shell Moerdijk is een complex waar verschillende chemische processen worden uitgevoerd. Het grootste deel van het proces is het kraken, dit onderdeel wordt ook wel aangeduid met de ‘kraker’. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een zogenoemde stoomkraker met een enorme productiecapaciteit. In de stoomkraker worden verschillende chemische stoffen zoals gasolie, hydrowax, lpg en nafta afgebroken oftewel gekraakt. Door dit kraken ontstaan andere verbindingen. Voorbeelden van de nieuwe verbindingen die kunnen ontstaan doormiddel van kraken zijn propyleen, ethyleen en butadieen. Deze nieuwe verbindingen kunnen worden gebruikt voor de productie van bijvoorbeeld rubber. De ‘kraker’ van Shell in Moerdijk heeft een jaarlijkse capaciteit:

  • van 900.000 ton per jaar
  • propeen: 500.000 ton per jaar
  • 1,3-butadieen: 115.000 ton per jaar

Daarnaast bevat SNC Moerdijk nog twee fabrieken:

  • Moerdijk Etheen Oxide en Derivaten (MEOD) met een productiecapaciteit van 305.000 ton etheenoxide per jaar en 150.000 ton mono-etheenglycol per jaar.
  • Styreenmonomeer en Propeenoxidefabrieken (MSPO) met een productiecapaciteit van 450.000 ton propeenoxide per jaar en een productiecapaciteit van 1.000.000 ton styreen per jaar.

De helft van de grondstoffen wordt aangevoerd vanuit het Shellcomplex in Pernis. De overige helft van de grondstoffen en basisproducten wordt via schepen aangevoerd naar Shell Moerdijk. Slechts een klein deel van de grondstoffen wordt via wegtransport naar deze locatie gebracht.

Waar worden de producten van Shell Moerdijk voor gebruikt?
Shell Moerdijk verwerkt chemische producten tot nieuwe grondstoffen voor nieuwe producten. De grondstoffen van Shell Moerdijk worden vooral gebruikt voor de productie van rubberproducten zoals autobanden en schoenzolen. Daarnaast worden de chemische stoffen ook gebruikt voor de fabricage van verf en plastic producten zoals cd-hoesjes.