SEU Examen verplicht?

Het SEU examen is opgesteld door de Stichting Examens Uitzendbranche. Deze stichting heeft sinds 1998 de verantwoordelijkheid om vestigingsmedewerkers van uitzendbranche  te examineren doormiddel van een branche-examen. Door deze jarenlange verantwoordelijkheid heeft de Stichting Examens Uitzendbranche veel ervaring met het bieden van kwalitatief hoogwaardige examens aan medewerkers van uitzendbureaus. De medewerkers waar de examens aan worden aangeboden kunnen zowel een leidinggevende functie als een uitvoerende functie hebben op een uitzendbureau. In Nederland hebben vele duizenden uitzendmedewerkers een SEU examen gehaald in opdracht van honderden uitzendbureaus. Met het behalen van een SEU examen beheerst de uitzendmedewerker belangrijke basiskennis voor de uitoefening van zijn of haar functie op een uitzendbureau.

Is het SEU examen verplicht?
De waarde van het SEU examen in de uitzendbranche wordt breed gedragen. Uitzendbureaus willen er zeker van zijn dat uitzendmedewerkers in hun dienstverlening de wet en regelgeving naleven. Het SEU vormt hier een belangrijke basis voor. Daarom is het behalen van een SEU examen voor vaste medewerkers op een uitzendbureau verplicht gesteld door de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, deze cao wordt ook wel de ABU cao genoemd. Met name voor beginnende uitzendmedewerkers is dit SEU examen een verplichting.

Doel van het SEU
Het doel dat de Stichting Examens Uitzendbranche met het SEU examen voor ogen heeft is een bijdrage leveren aan het niveau en de kwaliteit van de medewerkers die werkzaam zijn of aan het werk willen in de uitzendbranche. De kwaliteit en het niveau van medewerkers die in de uitzendbranche gaan werken wordt getoetst doormiddel van het SEU examen. Dit examen wordt branchebreed gedragen.

Wat wordt in het SEU examen getoetst?
Op het SEU examen wordt de kennis van de deelnemer getoetst op het gebied van wet en regelgeving die verbonden is met de werkzaamheden op een uitzendbureau. Daarnaast komen de richtlijnen aan bod die in uitzend-CAO’s worden benoemd. Er wordt aandacht besteed aan arbeidsvoorwaarden, gedragsregels, aansprakelijkheid, marktbewerking en arbeidscommunicatie. Het examen voor een “uitzendmedewerker” duurt  ongeveer 2,25 uur. De duur en inhoud van het examen kan na verloop van tijd verschillen omdat de wet en regelgeving door de overheid kan worden aangepast en daarmee ook de examenstof. Het SEU examen kan op verschillende locaties in Nederland worden afgelegd. Daarbij wordt een computer gebruikt.

Het bestuurd van de SEU
De kennis die doormiddel van het SEU examen wordt getoetst moet van voldoende inhoud en niveau zijn. Daarom krijgt de inhoud van het examen voortdurend een update. Er zijn verschillende organisaties betrokken bij de ontwikkeling van het SEU examen. Ook in het bestuur van het SEU zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd. Het bestuur van het SEU wordt gevormd door de werkgeverskoepels ABU en NBBU en daarnaast door de vakorganisaties CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en De Unie.

SEU examen verandert

De ABU en de NBBU hebben aangegeven dat de eindtermen zoals die op dit moment benoemd zijn wel wat meer op de praktijk gericht mogen worden. De Stichting Examens Uitzendbranche heeft de eindtermen nu aangepast in samenwerking met verschillende partijen uit de branche. De wijzigingen moeten ingaan per 1 januari 2014.

Stichting Examens Uitzendbranche
Barbara Kramer- van Amerongen is sinds mei 2013 de nieuwe Operationeel Manager van de Stichting Examens Uitzendbranche. Ze geeft aan dat de verhoudingen tussen de vragen op het SEU examen veranderen. In de examenvariant van 2004 was 70 procent van de vragen gericht op kennis. Daarnaast was 30 procent van de vragen gericht op toepassing. In de SEU examenvariant voor 2014 zijn deze percentages omgedraaid.

Wet en regelgeving uitzendbranche
Kennis over wet en regelgeving in de uitzendbranche blijft een belangrijk onderdeel van het SEU examen. Alleen gaat het bij het nieuwe examen meer om de juiste toepassing van de wet en regelgeving. Veel informatie kunnen intercedenten in de uitoefening van hun functie op internet vinden. De wet en regelgeving verandert daarnaast voortdurend. Het is belangrijk dat nieuwe intercedenten aanleren om kennis goed toe te passen.

Meer vragen op het SEU
Er werden in de oude SEU examens 30 vragen aan de deelnemers gesteld. In de nieuwe SEU examens worden 70 vragen aan de medewerkers gesteld. De open vragen zijn vervangen door invulvragen. Deze invulvragen kunnen alleen met korte reacties worden beantwoord. Een groot deel van de overige vragen is multiple choice of multiple select.

Automatisering
Stichting Examens Uitzendbranche kan door de aanpassingen in de vraagstelling de examens sneller beoordelen. Op dit moment worden de examens nog handmatig nagekeken. Hierdoor duurt het nakijken van examens nu nog twee weken. Vanaf januari 2014 moeten de examens volledig worden nagekeken door computersystemen. Door dit geautomatiseerd nakijken wordt veel tijd bespaard. Het is de doelstelling dat een deelnemer na afronding van zijn of haar examen meteen de uitslag te zien krijgt.

SEU examen
Barbara Kramer- van Amerongen benadrukt dat het SEU examen niet eenvoudiger is geworden voor de deelnemers. De complexiteit blijft gelijk ondanks de aanpassing in de vraagstelling. Door het behalen van het SEU examen kunnen intercedenten aantonen dat ze over de basiskennis beschikken die ze in de uitoefening van hun beroep nodig hebben. De inhoud van het SEU examen kan worden aangepast wanneer de betrokken partijen daarover overeenstemming bereiken.