Hoe ontstaat het roestproces?

Roest is ijzer dat verbonden is met zuurstof. Door de binding tussen ijzer en zuurstof in de aanwezigheid van water ontstaat geoxideerd ijzer. Roest heeft een roodbruine kleur en is  een mengsel dat bestaat uit ijzeroxide en hydroxylgroepen. De term roest is een term die vrij algemeen wordt gebruikt voor de corrosie van ijzerhoudende legeringen zoals bijvoorbeeld staal.

Het roestproces
Door roesten ontstaat er een laagje ijzeroxide rondom het ijzerhoudende product. Daarbij wordt een deel van het ijzerhoudende product opgeofferd. Hierdoor wordt het daadwerkelijke product steeds dunner terwijl de roest eromheen juist dikker wordt. IJzerroest heeft een groter volume dan het materiaal waaruit het is ontstaan. Dit zorgt er voor dat roest rondom het ijzerhoudende product druk uitoefent. Deze druk kan er voor zorgen dat bijvoorbeeld de roest rondom het betonstaal er voor zorgt dat het beton gaat barsten of zelfs af gaat breken. Dit wordt betonrot genoemd. Constructies die roestend ijzer bevatten worden uit elkaar gedrukt.

De ontwikkeling van roest op staal en andere ijzerhoudende producten zorgt er daarnaast voor dat het basisproduct dunner wordt. Hierdoor gaan de mechanische eigenschappen van het materiaal achteruit. Uiteindelijk wordt het materiaal zo dun dat het volledig opgevreten is door de roest. Het roestproces moet daarom worden tegengegaan als men het ijzerhoudende materiaal wil behouden.

Roestbestrijding
Het voorkomen van roest is niet eenvoudig. Bij het voorkomen van brand kan men bijvoorbeeld één van de belangrijke factoren die nodig is voor het ontstaat van brand wegnemen bijvoorbeeld zuurstof. Bij het bestrijden van roest is het wegnemen van zuurstof meestal niet voldoende. Het materiaal dat ijzer bevat kan op zichzelf al voor roest zorgen.

Staal is een legering van ijzer met een laag percentage koolstof. Staal wordt in de werktuigbouwkunde en metaaltechniek veel gebruikt voor uiteenlopende constructies en werktuigen. Staal wordt vervaardigd in hoogovens. Meestal wordt bij de bereiding van staal ook schroot toegevoegd. Het schroot kan bestaan uit delen van bijvoorbeeld autowakken. Schroot bestaat voornamelijk uit metaal maar kan daarnaast ook andere elementen bevatten zoals aluminium, koper, nikkel enzovoort.

Doordat schroot uit verschillende metalen bestaat zal ook het staal dat in hoogovens wordt geproduceerd uit verschillende metalen bestaan. Tussen de kristallen van twee metalen die van elkaar verschillen is altijd een spanningsverschil aanwezig. Dit spanningsverschil wordt ook wel een potentiaalverschil genoemd. Als er een geleidende vloeistof, zoals zure regen, de kristallen met elkaar in contact brengt ontstaat er een kleine elektrische stroom. Het ene metaal wordt tijdens dit proces de anode ten opzichte van het andere metaal, de kathode. Het metaal dat de anode vormt in dit proces in het minst edele metaal. De kathode is dus het meest edele metaal van de twee metalen die met elkaar in contact komen.

Het minst edele metaal zal door het contact met het edeler metaal langzamerhand gaan oplossen. Als zink bijvoorbeeld in contact komt met ijzer dan zal het zink oplossen en het ijzer worden beschermd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de kathodische bescherming van schepen.

Staal kan echter ook edeler metalen bevatten dan ijzer. Als de legering naast ijzer bijvoorbeeld ook koper bevat zal er een stroompje lopen van ijzer naar koper. In dat geval zal het ijzer langzamerhand oplossen ten opzichte van het edeler koper. De ijzerdeeltjes die opgelost zijn verbinden zich met zuurstof. Tijdens dit proces ontstaat roest en roest bevat altijd water. Het water in de corrosie zorgt er voor dat het roestproces in gang blijft.

Waarom heeft verven over roest geen zin?
Het verven of overschilderen van roest is zinloos. Onder de verflaag of lak is nog voldoende zuurstof en water aanwezig om het roestproces in gang te houden. De expansie van roest zorgt er daarnaast voor dat de verf of laklaag gaat barsten of knappen. Door de barst of scheur in de verflaag kan weer nieuw water naar binnen dringen. Dit water zorgt er voor dat het roestproces weer wordt versneld. Voordat men gaat verven of lakken zal men het staal goed moeten ontroesten. Dit kan doormiddel van schuren of stralen. Zodra dat klaar is zal men zo snel mogelijk een hechtende verflaag moeten aanbrengen op het staal. De ijzerdeeltjes in het staal kunnen zich namelijk ook zonder water aan zuurstof hechten waardoor staal ook in droge toestand kan gaan roesten.

Wat is het Siemens-Martinproces en hoe wordt dit raffinageproces uitgevoerd?

Voordat het oxystaalproces werd ingevoerd maakte men bij de productie van staal veelal gebruik van het Siemens-Martinproces. Het Siemens-Martinproces wordt ook wel afgekort met SM-proces en is vernoemd naar de uitvinders Carl Wilhelm Siemens (1823-1883) en Pierre-Émile Martin (1824-1915). en Het Siemens-Martinproces is een raffinageproces voor de vervaardiging van staal uit ruwijzer, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vlamoven. Deze vlamoven wordt ook wel Siemens-Martinoven (SM-oven) genoemd en is gasgestookt of oliegestookt. Hieronder is het SM-proces samengevat.

Hoe werkt het Siemens-Martinproces?
Bij dit raffinageproces wordt gebruik gemaakt van een oven. Deze oven wordt doormiddel van extern toegevoegde warmte op temperatuur gehouden. Hiervoor wordt gas of olie verstookt. De SM-oven wordt gevuld met ruwijzer, schroot en kalksteen. Het kalksteen wordt toegevoegd om de silicaten en het ganggesteente te binden tot een dunne slak die op de vloeibare massa drijft.

Het schroot wordt via een laadmachine in de oven gebracht. Daarnaast worden ook het vloeibaar ruwijzer in de oven gebracht en het kalksteen. De verhoudingen tussen het schroot en het ruwijzer dat wordt toegevoerd kunnen onderling sterk verschillen.  Gasbranders en oliebranders worden gebruikt om de gewenste temperatuur in de oven op pijl te houden. Het schroot en het ruwijzer vormen één grote gesmolten massa. Daarbovenop drijft de slak die door de toegevoegde kalksteen wordt gebonden. Deze slak bevat verontreinigingen en wordt opgevangen in een zogenoemde slakkenpan. Daarna wordt de slak gegranuleerd. De slak die tijdens het Siemens-Martinproces vrijkomt dient onder andere gebruikt als grondstof voor de fabricage van cement.

Onder de slak bevindt zich het vloeibare mengsel van ruwijzer en schroot. Doormiddel van oxidatie reduceert het koolstofgehalte in deze massa en ontstaat vloeibaar staal. Het vloeibare staal dat zich onderin de SM-oven verzamelt wordt afgetapt met regelmatige tussenpozen. Tijdens het aftappen kan het vloeibare staal worden voorzien van verschillende toeslagstoffen. De temperatuur in de SM-oven is goed regelbaar en daardoor is het Siemens-Martinproces goed beheersbaar. Dit zorgt voor een hoge staalkwaliteit. In tegenstelling tot het oxystaalproces kan bij het Siemens-Martinproces meer staalschroot worden toegevoegd. Bij het oxystaalproces mag maximaal 25 procent staal worden toegevoegd. Bij het Siemens-Martinproces mag deze toevoeging hoger zijn en hoeft men niet te werken met een vaste verhouding tussen het toegevoegde staalschroot en het vloeibare ruwijzer. Men kan er zelfs voor kiezen om vast ruwijzer toe te voegen. In de SM-oven wordt het ruwijzer namelijk door de hitte alsnog vloeibaar gemaakt.

Nadelen van het Siemens-Martinproces
De hoge staalkwaliteit en de beheersbaarheid van het raffinageproces kunnen het vermoeden wekken dat het SM-proces een populair proces is dat veel wordt gebruikt voor het produceren van staal. Dit is echter niet het geval. Het Siemens-Martinproces werd in 1865 voor het eerst toegepast op industriële schaal. De gehele cyclus van het laden van de oven, de raffinage en het aftappen van vloeibaar staal duurt gemiddeld meer dan 8 uur. Een gemiddelde SM-oven heeft een capaciteit van 400 ton maar de langdurige productie zorgt er voor dat het Siemens-Martinproces erg kostbaar is. Daarom wordt dit proces tegenwoordig vrijwel geheel vervangen door het oxystaalproces. In Nederland werd het Siemens-Martinproces bij de Koninklijke Hoogovens in IJmuiden toegepast in de periode van 1939 tot 1972. Toen is ook in Nederland gekozen voor het oxystaalproces.