Wat is een tegenprestatie voor een uitkering?

Tegenprestatie is een bepaalde verplichting die van iemand in een uitkeringspositie kan worden verwacht als deze daadwerkelijk een uitkering ontvangt. Het gaat hierbij om onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk nut. Deze werkzaamheden moeten niet zorgen voor een verdringing op de arbeidsmarkt. Het verrichten van vrijwilligerswerk kan door gemeenten worden beschouwd als een tegenprestatie. Er zijn … Read more

Werkverplichting uitkeringsgerechtigde vanuit de Participatiewet

De Participatiewet verplicht een uitkeringsgerechtigde, die jonger is dan de AOW-leeftijd, om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, deze te aanvaarden en te behouden. Dit is vastgelegd in artikel 9 van de Participatiewet. Het woord participeren kan worden vertaald met deelnemen. De Participatiewet is met name gericht op het deelnemen aan de arbeidsmarkt oftewel de uitstroom … Read more

Korte samenvatting Participatiewet

De Participatiewet is bedoelt om meer mensen, die willen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben, deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan mensen die beschikken over arbeidsvermogen. Dit arbeidsvermogen dient samen met de desbetreffende inwoners in kaart te worden gebracht en gemeenten kunnen maatwerkoplossingen … Read more

Wat is het LeerWerkLoket?

Het LeerWerkLoket is een samenwerkingsverband in geheel Nederland tussen het UWV (uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen), SBB (stichting beroepsonderwijs bedrijfsleven), scholen, werkgevers, kenniscentra en gemeenten. Het LeerWerkLoket is ontstaan in 2009 en beschikt tegenwoordig over 30 vestigingen die verspreid over heel Nederland ieder hun eigen regio bedienen. Het LeerWerkLoket wordt vanuit de overheid gefinancierd door het ministerie van … Read more