Energieagentschap IEA verwacht forse daling in vraag naar fossiele brandstoffen richting 2030

Wereldwijd zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en het vervangen van fossiele brandstoffen door het gebruik van elektriciteit. Hierbij kun je onder andere denken aan de toename in het aantal elektrische auto’s. Er zullen volgens energieagentschap IEA vanaf 20230 ongeveer tien keer zo veel elektrische auto’s op de wegen rijden als in … Read more

Welke landen behoren tot de OPEC?

OPEC is een afkorting die veel voorkomt in de olie-export. De afkorting OPEC is Engels en staat voor Organization of the Petroleum Exporting Countries. In het Nederlands kan dit vertaald worden met Organisatie van olie-exporterende landen. De OPEC is een soort kartel. Door het veranderen van het olieaanbod kan dit kartel invloed uitoefenen op de … Read more