Wat is een Nul-op-de-Meter woning?

Een Nul-op-de-Meter woning is een woning die op het gebied van energieverbruik en duurzame energiewinning precies in balans is op jaarbasis. Een Nul-op-de-Meter woning wordt ook wel afgekort met een NOM. Net als een balanswoning, nulwoning of energieneutrale woning is ook een Nul-op-de-Meter woning een term die wordt gebruikt om de duurzaamheid van de woning op energiegebied aan te tonen.

Er wordt een berekening gemaakt waarmee inzichtelijk wordt gemaakt of een woning daadwerkelijk een nul op de meter heeft op jaarbasis. Er zullen namelijk momenten zijn waarin woning meer energie verbruikt bijvoorbeeld in de winter als het stevig vriest. Wanneer in de zomer veel zonuren worden gemaakt kunnen zonnepanelen echter veel elektrische energie opwekken. Dat kan voor een deel de verloren energie in de winter compenseren. Een Nul-op-de-Meter woning wordt daarom in de praktijk vaak voorzien van zonnepanelen in combinatie met warmtepompen en andere voorzieningen waarmee energie kan worden opgewekt. Bij de berekening worden al deze duurzame energiebronnen en hun opbrengsten opgeteld. Daarbij wordt ook de duurzame energie opgeteld die buiten het gebouw op een duurzame wijze wordt gewonnen en geleverd aan het gebouw.

Van al deze energiebronnen wordt een totale energielevering berekend. Daar wordt het verbruik van de woning afgetrokken. Dit verbruik is het gebouwgebonden plus gebruikersgebonden energieverbruik. Ook het gebruikersverbonden energieverbruik is belangrijk. Dit verschilt echter per huishouding daarom wordt gebruik gemaakt van een gemiddelde. Dit gemiddelde is vastgelegd in Nederlandse normen. Als men bij de berekening van het energieverbruik en het totaal aan hernieuwbare energie dat de woning ontvangt op gemiddeld nul uitkomt kan men spreken van een Nul-op-de-Meter woning. Dit is in feite het antwoord op de vraag: hoeveel hernieuwbare energie gaat er de woning in en hoeveel energie wordt er verbruikt? Een Nul-op-de-Meter woning is een huis dat evenveel of meer energie opwekt dan de woning nodig heeft voor het huishouden en het huis zelf. Er zijn verschillende producten in de maatschappij die gericht zijn op Nul-op-de-Meter woningen. Zo zijn er ook Nul-op-de-Meter hypotheken.

Nul-op-de-meterwoningen te duur voor woningcorporaties in 2019

Een Nul-op-de-Meter woning wordt ook wel aangeduid met NOM. Bij een Nul-op-de-Meter woning gaat men uit van een optimale balans tussen het totale energieverbruik van een woning, dit is gebouwgebonden plus gebruikersgebonden energieverbruik, min de opbrengst van lokale duurzame energiebronnen. Bij het bepalen van de opbrengst van de lokale duurzame energiebronnen gaat men uit van de standaard klimaatcondities die van toepassing zijn in Nederland. Verder gaat men bij het bepalen van het energieverbruik in deze rekening uit van het gemiddeld gebruik van de woning door de bewoners zoals deze is vastgelegd in Nederlandse normen.

Nul-op-de-Meter een balanswoning
Een Nul-op-de-Meterwoning heeft een optimale balans tussen energieverbruik en de lokale opbrengst van duurzame energie. In feite zou je een Nul-op-de-Meter woning een balanswoning kunnen noemen. Dat betekent dat gemiddeld het totale energieverbruik op nul zal terechtkomen. Daarbij wordt gekeken naar alle energieverbruiken die op de energiemeter(s) in de woning aanwezig zijn. Tot zover de algemene informatie over Nul-op-de-Meterwoningen. Voor woningbouwcorporaties worden Nul-op-op-de-Meter woningen een belangrijke doelstelling in de energietransitie van de woningbouw. Alleen is het voor veel Nederlandse woningcorporaties bijna onbetaalbaar om al de woningen waarvoor ze verantwoordelijk zijn om te bouwen naar een Nul-op-de-Meter woning.

Geen Nul-op-de-Meterwoning maar een Energielabel B
Dat heeft ook adviesbureau Finance Ideas geconcludeerd op basis van een onderzoek. Dit onderzoek werd gehouden onder zeshonderd woningcorporatiebestuurders. Veel van de ondervraagde woningbouwcorporatiebestuurders hebben daarom geen Nul-op-de-Meter woning als doelstelling maar een woning met energielabel B. Het verduurzamen van woningen totdat ze op een energielabel B terecht zijn gekomen is minder duur. Het verduurzamen van woningen is voor woningcorporaties in Nederland geen eenvoudige kwestie. Een groot deel van de woningen van woningcorporaties moet beter worden geïsoleerd. Daarnaast zijn veel woningcorporaties ook van plan om meer zonnepanelen te plaatsen op de daken van huurwoningen.

Nog geen waterstofketel

Ongeveer 44 procent van de respondenten heeft aangegeven dat ze met energiezuinige cv-ketels het gasverbruik van woningen willen terugdringen. Misschien moeten woningen in de toekomst worden voorzien van een waterstofketel als alle woningen van het aardgas af gaan. Zo ver is het echter nog niet. Daarom wordt nog niet op grote schaal gedacht aan een waterstofketel en blijft men nog wel bij de aardgasgestookte cv-ketel. Ook aan warmtenetten en warmtepompen wordt nog nauwelijks gedacht.