Duizenden banen bij Amerikaanse oliebedrijven geschrapt in 2015

De enorme olieproductie in 2015 en 2016 heeft grote gevolgen gehad voor de olieprijs. De olieprijs is wereldwijd enorm gezakt. Daardoor is het voor veel bedrijven niet meer interessant om nieuwe boringen naar olie te verrichten. Ook andere investeringen blijven uit. Dit heeft gevolgen voor het personeel dat bij oliebedrijven werkzaam is. In de Verenigde … Read more

Europese emissierechtensysteem levert vervuilende industrie geld op in 2016?

In Europa tracht men de uitstoot van schadelijke gassen zoals CO2 zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor heeft Europa verschillende wetten en systemen ingevoerd. Een voorbeeld van een systeem dat de CO2 emissie moet beperken is het  Europese emissierechtensysteem. Dit systeem kan worden beschouwd als een belasting op CO2-uitstoot. Rapport van CE Delft Het Europese emissierechtensysteem … Read more

Aantal zzp’ers met een VAR-wuo nam toe vanaf 2014

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde zaterdag 5 maart dat een op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) in 2014 een Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-wuo) had. Een zzp’er is een opdrachtnemer hij of zij voert namelijk werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever uit. Een opdrachtgever kan een bedrijf of organisatie zijn. Ook … Read more

Hoogopgeleide allochtoon vindt moeilijk passend werk in 2016

Hoogopgeleide werklozen die een autochtone achtergrond hebben vinden in 2016 sneller een nieuwe passende baan dan werkzoekenden met een allochtone niet-westerse achtergrond terwijl ze dezelfde opleidingsrichting of opleidingsniveau hebben behaald. Dit komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS is er sprake van behoorlijke verschillen tussen bevolkingsgroepen … Read more

In 2015 zijn meer auto’s verkocht dan in 2014

In Nederland werden in 2015 meer auto’s verkocht dan in 2014. In totaal werden vorig jaar  449.000 nieuwe auto’s gekocht in Nederland. Dit aantal ligt 16 procent hoger dan in 2014. Dit werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens dit bureau groeit de autoverkoop in Nederland harder dan gemiddeld in de … Read more

Stroomuitval en stroomstoringen in 2015

In 2015 had een gemiddeld Nederlands huishouden 33 minuten stroomuitval ten gevolge van een storing in het elektriciteitsnetwerk. De gemiddelde jaarlijkse uitvalduur van het elektriciteitsnetwerk was in 2015 ongeveer 29 procent hoger dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Deze gegevens komen naar voren uit de rapportage van de jaarlijkse cijfers over stroom- en gasuitval van brancheorganisatie Netbeheer … Read more

Windturbines wekken meer energie op in 2016

Het belang van windmolens of windturbines voor het opwekken van elektrische energie wordt steeds groter. In 2015 werd 20 procent meer elektrische energie opgewekt doormiddel van windmolens ten opzichte van 2014. Het aantal windmolens neemt toe, zowel op land als op zee. Door de bouw van nieuwe windmolens neemt ook het aandeel van windenergie toe. … Read more

GasTerra verkocht minder gas in 2015

In 2015 heeft GasTerra veel minder gas verkocht dan in het jaar 2014. Daardoor liep de omzet van dit bedrijf met bijna een kwart terug. De omzet van GasTerra kwam daardoor in 2015 uit op 19,5 miljard euro. De daling van de omzet van het bedrijf is onder meer te wijten aan de het feit dat … Read more

Autobranche Europa start goed in 2016

Het begin van 2016 blijkt succesvol voor de autobranche in Europa. In de eerste maand van het jaar werden in de Europese Unie 6,2 procent meer auto’s verkocht dan in dezelfde maand in 2015. Dit werd dinsdag 16 februari 2016 bekend gemaakt door de brancheorganisatie ACEA. Als men alle auto’s bij elkaar optelt zijn er … Read more

Verkoop elektrische auto’s fors gestegen in 2015 in Nederland

In Nederland zijn in 2015 aanzienlijk meer elektrische auto’s verkocht. In totaal werden er 43.000 nieuwe elektrische personenauto’s en hybrides met een stekker  verkocht. Deze informatie is naar voren gekomen uit de verkoopcijfers van brancheorganisatie ACEA. Op vrijdag 5 februari 2016 werden de cijfers van deze brancheorganisatie gepubliceerd. Deze verkoopcijfers zorgen er voor dat Nederland … Read more

Nederland wekt in 2015-2016 te weinig groene energie op

In Nederland wordt te weinig groene energie opgewekt door Nederlandse energiebedrijven als men kijkt naar de vraag naar energie. De vraag naar elektrische energie is groter dan het aanbod groene energie op dit moment. Nederlandse consumenten die contracten afsluiten met betrekking tot de levering van groene energie krijgen meestal groene energie vanuit het buitenland. Alleen … Read more

Werkgevers schikken vaker bij ontslagen in 2015 en 2016

In 2015 werd het nieuwe ontslagrecht ingevoerd in Nederland. Hierdoor kwam de kantonrechtersformule te vervallen en werd deze vervangen door de transitievergoeding. De transitievergoeding is voor werkgevers financieel aantrekkelijker. In de tweede helft van 2015 en het begin can 2016 is gebleken dat werkgevers vaker gaan schikken met werknemers als er sprake is van ontslag. Bovendien … Read more

Industrie levert belangrijke bijdrage aan bbp in 2015 en 2016

De industrie in Nederland levert een belangrijke aan het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp). Ongeveer een kwart van het bbp wordt geleverd door de industrie. Daarnaast wordt bijna de helft van de Nederlandse export bepaald door de industrie. Dit kwam naar voren uit een rapport van ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Het rapport werd woensdag 20 … Read more

Werkgevers vragen sollicitanten naar gezondheid ondanks verbod in 2015

Werkgevers in Nederland stellen regelmatig vragen over de gezondheid aan sollicitanten tijdens het sollicitatiegesprek.  Soms worden de vragen zelfs schriftelijk gesteld in sollicitatieformulieren. Dit gebeurd ondanks een verbod op het vragen naar gezondheidsproblemen. Er is een commissie die hierop toeziet in Nederland.  Deze commissie roept werkgevers op om hun formulieren aan te passen. De Commissie Klachtenbehandeling … Read more