Wat is TÜV en wat doet deze instantie?

In de techniek worden certificaten steeds belangrijker. Regelmatig ziet men bij certificeringen de afkorting TÜV staan. Deze afkorting staat voor “Technischer Überwachungs Verein“. De TÜV is een onafhankelijk bureau. Dit bureau is gericht op het certificeren en valideren van producten en diensten zodat deze veilig gebruikt kunnen worden. In Duitsland worden met TÜV verenigingen bedoelt die zich richten op het uitvoeren van wettelijk voorgeschreven keuringen. De keuringen van TÜV zijn gericht op producten, apparatuur en materieel. Daarnaast houdt TÜV zich bezig met het certificeren van managementsystemen en producten. Voor de uitvoering van deze taken is TÜV actief op het gebied van inspectie, productherkenning en certificering. Een bekend voorbeeld hiervan is de periodieke autokeuring. Deze autokeuring wordt ook wel met TÜV aangeduid. Men gebruikt ook wel de term TÜV norm.

DÜV en TÜV
De TÜV is in 1866 ontstaan als Dampfkessel-Überwachungs-und Revisions-Vereine. Deze instantie werd oorspronkelijk afgekort met DÜV en hield zich bezig met het keuren van stoomketels zodat ongelukken konden worden voorkomen. Het keuren van stoomketels was belangrijk omdat de stoommachines gedurende de industriële revolutie steeds zwaarder en krachtiger werden. De stoomketels kwamen onder een steeds grotere stoomdruk te staan. Hierdoor nam de kans op het exploderen van stoomketels toe. Vooral bij hogedrukketels was het risico op explosie groot. De Dampfkessel-Überwachungs-und Revisions-Vereine waren, zoals de naam al doet vermoeden, verenigingen. Dit houd in dat er meerdere verenigingen onder de DÜV vielen. Na verloop van tijd kregen de verenigingen meerdere keuringstaken op andere gebieden zoals auto’s en rijexamens.

Tegenwoordig heeft men het over TÜV, deze organisatie is georganiseerd in drie grote regionale holdings: TÜV Nord, TÜV Rheinland en TÜV Süd. Daarnaast zijn er onafhankelijke instanties zoals TÜV Saarland en TÜV Thüringen.

TÜV Nederland
TÜV is ook in Nederland actief als een erkende keuringsinstelling. TÜV Nederland is een dochteronderneming van de Duitse TÜV Nederland Groep. Sinds 1981 houdt TÜV zich in Nederland bezig met het beoordelen en certificeren van producten en diensten. TÜV Nederland beoordeelt onder andere gereedschappen, apparaten, machines en voertuigen. Daarnaast is deze organisatie ook actief in het beoordelen van organisaties en bedrijfsprocessen. Bij de TÜV staat met name de technische veiligheid van producten en diensten centraal. Een TÜV certificering is een belangrijke meerwaarde voor een bedrijf omdat daarmee de kwaliteit en technische deugdelijkheid van een product of dienst kan worden aangetoond. Veel klanten hechten waarde aan producten die door de TÜV gekeurd zijn.

Wat is NEN en waarvoor dienen NEN normen?

NEN is een term die in de techniek veel wordt gebruikt als aanduiding voor normen. NEN is een afkorting die staat voor NEderlandse Norm.  Sinds 8 mei 2000 is de NEN het samenwerkingsverband tussen het Nederlands Normalisatie-instituut en de Stichting NEC. De stichting NEC is gespecialiseerd in de normalisatie van ICT en elektrotechniek. Het Nederlands Normalisatie-instituut wordt over het algemeen met NEN aangeduid. Dit is een stichting die niet gericht is op het behalen van winst. Het bestuur van de stichting bestaat uit verschillende mensen uit het bedrijfsleven. Deze zetten zich in voor het behalen van de doelen die het NEN  voor ogen heeft. Daarnaast wordt door het bestuur het algemeen beleid vastgesteld en controleert dit bestuur of dit beleid conform de afspraken wordt uitgevoerd. De Adviesraad en de Beleidsraad adviseren het bestuur. Het NEN draagt bij aan het tot stand komen van normen. Daarnaast zorgt deze stichting er voor dat de normen worden beheerd en gepubliceerd. Verder verstrekt het NEN informatie en bied deze cursussen over normen en normering.

Wat zijn normen?
Het NEN zet zich in voor de ontwikkeling van normen. Normen vormen een belangrijke basis voor veilige, duurzame en gezonde producten en installaties. Daarnaast zorgen normen er voor dat ook de processen die nodig zijn voor de totstandkoming van producten en installaties veilig en efficiënt verlopen. Normen zijn door deze doelen belangrijk voor werkgevers, werknemers en eindgebruikers. Wanneer deze betrokken partijen weten dat producten conform de normen zijn geproduceerd kan men er vanuit gaan dat het product over een bepaalde kwaliteit en veiligheid beschikt. Dit geldt ook voor installaties die conform de normen zijn aangelegd.

Hoe komen normen tot stand?
De normen worden door partijen in de markt vrijwillig met elkaar vastgesteld. Het zijn afspraken over de veiligheid en kwaliteit van de producten en diensten die in een bepaald marktsegment moeten worden geleverd. Daarnaast besteden normen ook aandacht aan de processen die hierbij aan de orde komen. De NEN is een neutrale partij die zonder winstoogmerk handelt. De organisatie zorgt er voor dat de behoefte aan normen duidelijk in kaart wordt gebracht. Als deze behoeftes duidelijk in kaart zijn zorgt het NEN er voor dat de belanghebbenden bij elkaar worden gebracht. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de ontwikkeling en financiering van de normen. Het NEN doet dit binnen de grenzen van Nederland maar ook in Europa en wereldwijd.

Wie beheert de normen in Nederland?
NEN ondersteund niet alleen bij de ontwikkeling van normen. Het NEN publiceert en beheert de normen die binnen de landsgrenzen van Nederland van toepassing zijn. In Nederland wordt tot op de dag van vandaag veel geproduceerd. Daarnaast worden er verschillende diensten verleend. Ook voor de techniek zijn verschillende normen ontwikkeld. De techniek is een hele brede branche waarin verschillende processen worden uitgevoerd. Als men daarbij ook alle andere processen van het Nederlands bedrijfsleven voegt krijgt men een enorme lijst met verschillende producten en processen die worden uitgevoerd in Nederland. Hiervoor zijn door de jaren heen veel verschillende normen ontwikkeld. In totaal zijn er meer dan anderhalf duizend specifieke normen voor Nederland. Daarnaast zijn er ook nog enorm veel Europese normen en wereldwijde normen die in Nederland worden gehanteerd. De Europese normen zijn NEN-EN en Eurocodes. De internationale normen zijn de zogenoemde ISO normen.